Anketa Behram-begove medrese o učenicima koji su je završili u periodu 1993-2016.

U okviru programa obilježavanja 390. godišnjice svoga postojanja, Behram-begova medresa je pokrenula anketu o alumnistima, učenicima koji su je završili u periodu obnovljenog njenog rada.

Ova škola je nakon prekida od 44 godine ponovo u svoje klupe primila učenike 6. oktobra 1993. godine. Nakon četiri godine školovanja (1997.) iz nje je izašla prva generacija učenika.

Zaključno s 2015/16. godinom, ovu Medresu je završilo 1.830 učenika, prema podacima iz matične knjige učenika.

Anketom se predviđa učešće svih alumnista. Konstruirana je kao internetska baza podataka u kojoj se jednostavnim biranjem ponuđenih odgovora daju osnovne informacije o alumnistima: datumu rođenja, bračnom stanju, akademskom obrazovanju i sl.

Alumnisti će biti u mogućnosti da anketu popunjavaju tokom ljeta 2016. godine. Planirano je da njeni rezultati budu objavljeni na okruglom stolu o 390. godišnjici Medrese, koji će biti održan polovinom oktobra ove godine.

Svi alumnisti anketi mogu pristupiti na adresi: bbm.edu.ba/alumni.