Prvi dan nove mektepske godine u džematu Pribava, MIZ Gračanica, obilježio je lijep događaj. Kao posebno priznanje za trud i rad u džematu, učenici su Amel-ef. Nurkiću poklonili putovanje na hadž.

Naime, grupa bivših učenika ovog džemata su se organizovali i odlučili počastiti mekteblije džemata Pribava.

U dogovoru sa Amel-ef. Nurkićem okupili su se sadašnji i bivši učenici u džamiji ovog džemata.

Nakon obraćanja Amel-ef. Nurkića, djeci su se, u ime bivših polaznika mekteba, obratili Haris-ef. Mustajbašić, Hamdija-ef. Islamović i Damir Husamović.

Oni su kazivali o vrijednom i predanom radu efendije Nurkića, koji je utjecao pozitivno na njihove živote.

Amel-ef. Nurkić u džematu radi već 30 godina, a tokom radnog vijeka je samo u bosanskohercegovačke medrese ispratio 16 učenika. Uz sve džematske obaveze, aktivno je uključen u sve infrastrukturne i druge projekte u džematu. Sudjelovao je u potpunom renoviranju i dogradnji džamije i harema, izgradnji vakufske kuće, uređenju mezarja, vodi brigu o svojim džematlijama u potrebi i aktivno sudjeluje u humanitarnom radu. Također, uzima učešće u projektima od društvenog značaja – daje veliki doprinos u izgradnji područne osnovne škole, poligona i igraonice za djecu, rekonstrukciji mnogih puteva i vodovodne mreže, te u unapređenju sportskog života.

Za svu prisutnu djecu, grupa bivših učenika, njih preko 120, pripremila je paketiće pokazujući da vole i brinu o svom mektebu i njihovom imamu, iako više nisu u mektepskim klupama.

Ovom prilikom efendiji su uručili poseban poklon – hadž, pokazujući da cijene njegov trud i rad kroz godine, a on im je zahvalio, poručivši da je od početka rada u ovom džemat “ovo najbolji početak mektepske godine”.