U džematu Maoča Stara (MIZ Brčko) 30. decembar 2019. godine upriličena je Večer Kur'ana.

Na početku programa obratili su se imam ovog džemata Asmir-ef. Bekrić i glavni imam MIZ Brčko mr. Mustafa-ef. Gobeljić. Mr. Gobeljić je čestitao Asmir-ef. i njegovom džematu što su ponovo pokrenuli projekat koji je ovaj džemat organizirao šest godina u nizu na čelu sa Enver-ef. Tursunovićem, prethodnim imamom džemata.

Učešće u sedmoj večeri Kur'ana uzelo je šest učača Kur'ana: hfz. Abdullah-ef. Kapo, kura’ hfz. Samir-ef. Hodžić, hfz. Hidajet-ef. Talić, hfz. Bajro-ef. Delić, Mustafa-ef. Isaković i Muradif Hodžić.

Pored navedenih učešće su uzeli i Ibrahim Bilčević, te Faris Hrnjić koji su izvodili ilahije i kaside.

Predavanje je održao dr. hfz. Halil-ef. Mehtić koji je govorio o blagodatima koje Kur'an sa sobom donosi, visokim deredžama koje Allah, dž. š., obećava učačima Kur'ana i pozvao prisutne da svoje živote usklađuju sa Časnim Kur'anom.