Medžlis Islamske zajednice Gradačac u saradnji sa osnovnim i srednjim školama na području općine Gradačac pokrenuo je  edukacijski projekat pod nazivom  „Prevencija neprimjerenog ponašanja“.

U realizaciju projekta uključeni su: imami, vjeroučitelji, pedagozi i direktori. Koordinator Projekta je glavni imam Nusret ef. Kujraković. Projektom se žele postići sljedeći ciljevi: prevenirati neprimjereno ponašanje u društvu, posebno maloljetničku delikvenciju, zaštita ugleda i dostojanstva ličnosti, promoviranje primjerenog/kulturnog ponašanja i izgradnja moralne zajednice.

U mjesecu maju, a u okviru majske manifestacije Dani islamske duhovne kulture u Gradačcu, projekat je realiziran OŠ „Edhem Mulabdić“  u Mediđi Donjoj  i OŠ „Musa Ćazim Ćatić“  u Zelinji Donjoj te u gimnaziji „Mustafa Novalić“  i  MSŠ „Hasan Kikić“  Realizator  Projekta  OŠ „Edhem Mulabdić“  u Mediđi Donjoj  bio je Mehdin ef. Džafić, imam džematu Mediđa Donja, a profesorica islamske vjeronauke Emira Kavazović u OŠ „ Musa Ćazim Ćatić “ u Zelinji Donjoj (7.5.2015.).

Projekat u srednjim školama realizirali su profesori islamske vjeronauke Zijad Mahmutović i Mirza Hasanbašić (28.05.2015.), a prezentacija je održana u amfiteatru MSŠ „Hasan Kikić“ u Gradačcu. Prezentaciji su nazočili: učenici Gimnazije i Mješovite srednje škole, glavni imam Nusret ef. Kujraković, pedagogica Jasna Muftić i dr. Sead Seljubac, pomoćnik muftije tuzlanskog. Prezentaciju pojedinih oblika neprimjerenog ponašanja pripremile su učenice (delikvencija i psovka). Sprovedena je anketa među prisutnim učenicima o modalitetima prevencije neprimjerenog ponašnja. Njeni rezultati biće objavljeni naknadno. Na kraju, prisutnima se obratio dr. Sead Seljubac sa vrlo korisnim savjetima.

Ovaj Projekat  biti će realiziran i u ostalim osnovnim i srednjim školama. Zahvaljujemo direktorima škola, pedagozima, imamima, vjeroučiteljima i učenicima koji su uzeli učešće u dosadašnjoj fazi realizacije predmetnog Projekta. 

{gallery}0606151{/gallery}

Nusret Kujraković