U džematu Tarevci (MIZ Modriča), u petak 6. aprila, održana je halka hadisa “Vrtovi pobožnjaka”. Halku hadisa je vodio Fahrudi-ef. Mujanović.

Imami iz džemata Odžak, Čarsija-Modriča, Modrički Lug i Tarevci su pokrenuli projekat kojim je planirano da se jednom sedmično održavaju halke/predavanja iz tefsira, hadisa, fikha i akaida, naizmjenično u ova 4 džemata. Prvi petak u mjesecu halka hadisa održava se u Tarevcima, drugi petak fikh u Modričkom Lugu, treći petak akaid u Odžaku i četvrti petak tefsir u Čarsijskoj dŽamiji u Modriči. Ova aktivnost će se realizovati tokom cijele godina i planirano je da joj prisustvuju džemazlije svih uzrasta.