Gradačački kapetan Husein-beg Gradaščević, 1826. godine gradi ispod utvrde ka Čaršiji novu monumentalnu, potkupolnu džamiju. Zbog toga je ova džamija nazivana i Husejnija.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2004. godine proglasila je „Graditeljsku cjelinu – Husejnija (Husein-kapetana Gradaščevića) džamija u Gradačcu“, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.


Fotografije: Mirza Hasanefendić

(www.bosnianexperience.com)