Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, na blagodatima Upute. Samo Njemu ibadete činimo, i u Njegovoj neizmjernoj milosti spas i utočište tražimo.

Neka je salavat i selam na Božijeg Poslanika i miljenika Muhameda, a.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na naše bosanske šehide.

Uzvišeni Allah u Kur'anu veli:

„Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali, pa, klanjaj radi Gospodara svoga i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati!“ (El-Kevser, 1-3.)

„Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!“ (El-Hadždž, 37)

Draga braćo i poštovane sestre!

Kurban je čin ibadeta i vjerski propis utemeljen u Kur'anu i sunnetu.

Kurban pripremamo jer nam je Allah naredio da to činimo, radi stjecanja Njegovog zadovoljstva i iskazivanja zahvalnosti na svemu čime nas je On darovao.

Već od samog početka ljudskog roda, u prvom govoru o kurbanu, na primjeru sinova Adema a.s., Habila i Kabila, razumijevamo također da, kako se navodi u Kur'anu: „Doista Allah prima samo od onih koji su bogobojazni!'“ (El-Maide, 27)

Habil je bio bogobojazni rob. Stoga je njegov kurban primljen, a Kabilov odbijen.

Svjesni smo da do Allaha Uzvišenog neće stići kurbansko meso i krv, kako nas je On uputio, ali hoće naša bogobojaznost. Bez bogobojaznosti, kurban gubi osnovni smisao i cilj.

Dani Kurban-bajrama, stoga, nisu tek dani kurbanskog mesa i krvi, nego i dani naše bogobojaznosti, predanosti i pokornosti Jedinom Bogu.

Osim ibadetske, kurban podrazumijeva i socijalnu dimenziju. Jer, približavajući se Bogu, mi se našim kurbanima približavamo i jedni drugima. Približavamo se čovjeku. Zato su dani Kurban-bajrama i dani naše solidarnosti, plemenitosti, radosti, i visoke svijesti o općem dobru i zajednici ljudi.

Onako kako su kroz povijest brojni poslanici i časni ljudi prolazili kroz iskušenja i savladavali ih sa uspjehom, strpljenjem i nadom u Božiju milost, žrtvujući najbolje od sebe, mi se danas suočavamo sa vlastitim iskušenjima i podnosimo vlastite žrtve.

U svijetu kojeg karakteriše otuđenje, nastojimo se međusobno zbližavati. U svijetu kojeg karakteriše pohlepa, mi dajemo od sebe, kako su nas poučili odabrani Poslanici.

U državi u kojoj živimo, suočeni sa politikama koje karakteriše sirovo kabilovsko zlo, zavidnost i mržnja, mi nastojimo uzvratiti zajedničkim, jedinstvenim radom i zalaganjem.

Aktivnost na koju bez sumnje možemo biti ponosni jeste i akcija „Kurbani“, koju koordinira i provodi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.

Ova akcija potvrđuje da su se empatija, osjećaj za druge, solidarnost i duh nesebičnosti razvili do te mjere da su postali dio prirode naših ljudi i našeg naroda. Kurbani više nisu samo polog naše iskrenosti, nijeta da steknemo Božije zadovoljstvo, nego i polog naše postojanosti i odanosti ljudima sa kojima živimo.

Da podsjetimo, na inicijativu reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića Islamska zajednica od 2014. godine organizuje akciju otkupa kurbana od povratnika u bh. entitetu RS.

U posljednjih 7 godina ovaj projekat predstavlja veliku pomoć povratnicima koji su se vratili na svoja porušena i spaljena ognjišta. Islamska zajednica je u tih 7 godina otkupila samo od 4 medžlisa – Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Zvornik – više od 26.000 kurbana i na hiljade kurbana u drugim povratničkim mjestima.

Važno je istaći da je ovdje riječ o organiziranom i sistemskom jačanju povratničkih džemata i održivosti Bošnjaka na prostorima sa kojih su bili protjerani.

Nikada ne smijemo smetnuti s uma da su oni koji su se vratili na spaljena ognjišta na braniku domovine, da su njihovi životi njihovi kurbani. Da je njihova žrtva – svakodnevna žrtva.

U ovoj, našoj zajedničkoj akciji, kurbani se otkupljuju od povratnika, vrši se nadzor nad kupovinom i pripremom kurbana, a kurbansko meso, osim povratnicima, dijeli se i odgojno-obrazovnim ustanovama, medresama i fakultetima, te bolnicama, humanitarnim udruženjima, studentskim domovima…

Naši požrtvovani ljudi, u kojoj god zemlji svijeta da se nalaze, učestvuju u ovoj akciji.

Kurbani nas ujedinjuju.

Brojni Bošnjaci iz dijaspore, pored vjerske svijesti, svojim uplatama za kurbane potvrđuju i patriotsku svijest i učvršćuju vezu sa ljudima u domovini. Naša radost, dakle, ne samo da prelazi granice naših avlija, nego i granice država i kontinenata.

Kroz ovu akciju naša generacija u nasljeđe potomcima ostavlja praksu empatije prema ugroženim članovima društva, odgovornosti i snažne brige o vlastitom narodu, ali i jasnu poruku i pouku da zlo nije nepobjedivo.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan bajrama od puštanja krvi kurbana. Žrtvovana životinja će na sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom. Kurbanska krv bude primljena kod Allaha prije nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu.” (Ibn Madže i Tirmizi).

Gospodaru naš, razveseli naša srca, primi od nas naše ibadete i žrtve koje u Tvoje ime prinosimo. Gospodaru naš, Očisti naše duše od pohlepe i zavidnosti, oprosti nam i smiluj nam se, jer Ti, zaista, mnogo praštaš.


Damir-ef. Peštalić, glavni imam MIZ Srebrenica

Srebrenica, 2022. godine