Hvala Allahu Uzvišenome, Gospodaru i vladaru svih svjetova, Gospodaru uzroka i posljedica, života i smrti, zdravlja i bolesti,

Hvala Onome koji uvodi noć u dan, i uvodi dan u noć, Koji od neživog stvara živo, i od živog neživo.

Neka su Njegovi blagoslovi i mir na sve poslanike i vjerovjesnike, svetionike dobra i uzore čovječanstva u svim okolnostima: miru i ratu, izobilju i oskudici, zdravlju i bolesti, spokoju i strahu.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na posljednjega poslanika, svjedoka i donosioca radosnih vijesti Muhammeda, koji je primjer strpljivosti i ustrajnosti ljudima svakoga vremena.

Neka je zadovoljstvo i milost Uzvišenog nad njegovom časnom porodicom, vjernim drugovima – ashabima i nad svim vjerujućim ljudima do kraja svijeta.

Poštovana braćo i sestre,

danas je 10. dan mjeseca šabana 1441. hidžretske godine ili 3. april 2020. po gregorijanskom evropskom kalendaru. Ovo je već treća džuma koju realiziramo u posebnim i vanrednim okolnostima shodno utemeljenim odlukama vrha Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a koje podrazumijevaju da se namazi klanjaju kod svojih kuća a da se džuma-namaz obavlja pred veoma ograničenim brojem klanjača. Ove odluke imaju svoje šerijatsko utemeljenje u izvorima i praksi muslimanskih ustanova i auoriteta ovoga i prošlih vremena u cilju preveniranja širenja bolesti koja je zapljusnula čovječanstvo predstavljajući opasnost po njihove živote i zdravlje na način i u formi koju današnji žitelji zemaljske kugle nisu zapamtili.

Naglašavam još jedanput, u ovome časnom danu petka i momentima hutbe, da nam je stroga obaveza i u vjerskome smislu poštovati sve odredbe državnih organa kao i odluke Islamske zajednice koje se tiču izazova i iskušenja kojima smo izloženi u ovim danima bez puno komentarisanja, bivajući svjesni da su ih donijeli profesionalci u svojim oblastima i naši predstavnici, a ponašajući se shodno kur'anskom imperativu: Pitajte one koji znaju ako vi ne znate .

Istovremeno sa svim iskušenjima i opasnostima prolazimo kroz dane mjeseca ša'bana približavajući se tako mjesecu ramazanu te blagodatima i vrijednostima koje nosi sa sobom. U naredni utorak, tačnije 15. noći mjeseca ša'bana, je mubarek noć Ljeletu-l-berat ili noć polovice mjeseca ša'bana koja je sa svim svojim vrijednostima vijesnik nadolazećeg odabranog mjeseca i vid duhovne pripreme za njegove ibadete.

Ova mubarek noć ima više imena ili naziva izvedenih iz hadisa i predaja koje je, zapravo, kao takvu i utemeljuju. U zemljama arapskog govornog područja obično se naziva Nisf ša'ban (noć polovine mjeseca ša'bana). Muslimani u Bosni i u drugim zemljama na Balkanu nazivaju je Lejle-i berat, što je neznatno modificirani izvorni arapski naziv Lejletu-l-bera'e (Noć oslobađanja od Vatre). Drugi nazivi su slijedeći: Lejletu-d-du'a (Noć dove), Lejletu-l-idžabe (Noć uslišavanja molbi), Lejletu-l-mubarek (Blagoslovljena, mubarek noć), Lejletu-š-šefa'a (Noć zagovora, šefa'ata), Lejletu-l-gufran we l-itq mine n-niran (Noć oprosta i oslobađanja od Vatre), Lejletu-l-‘ard (Noć izlaganja djela).

O ovoj noći govori se u Poslanikovim, a. s., hadisima:

Hazreti Aiša, r.a., prenosi: „Allahov Poslanik, a.s., je jedne noći klanjajući noćni namaz toliko dugo ostao na sedždi da sam pomislila kako je umro. Ustala sam, dodirnula mu kažiprst, a on se pomače i podiže glavu sa sedžde. Kada je završio namaz rekao mi je: ‘O Aiša, o Humejra! Da li si pomislila da te je Allahov Poslanik, a.s., obmanuo?’ Rekoh: ‘Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče, nisam to pomislila, nego sam pomislila da si umro zato što si dugo ostao na sedždi.’ Poslanik, a.s., tada reče: ‘A znaš li ti koja je ova noć?’ Rekoh: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ On reče: ‘Ovo je noć polovine šabana. Uzvišeni Allah večeras pažljivo promatra Svoje robove i oprašta onima koji traže oprost i obasipa Svojom milošću one koji milost mole. Bez ičega ostavlja samo one koji mrze druge (zle osobe). (Bjeheki)

Muaz ibn Džebel, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Uzvišeni Allah, dž.š., promatra Svoja stvorenja u noći polovinom šabana i oprašta svima osim mušricima i zlobnicima.“ (Bejheki)

Ovi mubarek dani i noći mjeseca ša'bana, koji su ujedno i dani naših iskušenja i odvojenosti od ljudi, prilika su za usavršavanje našeg odnosa prema Uzvišenom Allahu, prilika za promišljanje i analiziranje vlastitih postupaka i kreiranje časnih planova svoga budućeg djelovanja u odnosu prema Uzvišenom, samima sebi i drugim ljudima.

Poznato nam je da su vrata pokajanja od grijeha uvijek otvorena svakome čovjeku koji joj može u svakome momentu samostalno bez ičijeg posredovanja pristupiti: … I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.

Svaki sin Ademovom je grješnik, a najbolji među grješnicima su oni koji se kaju uputa je našeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., u jednome hadisu. Čovječanstvo je, općenito gledano, utonulo u mrak grijeha koji se ogleda u nepravdi, progonima, ratovima, iskorištavanju slabih i nejakih, nepoštovanju Gospodara svjetova, omalovažavanju čovjeka, nepravdi i nepravičnom odnosu prema ljudima i narodima… Na individualnom planu bilo je prisutno mnoštvo anomalija i nemoralnih radnji koje su gušile ljude i činile ih nesretnim i pored neslućenih materijalnih mogućnosti kao nikada do tada u povijesti. Čini se da nam je ova pošast zarazne bolesti, takve jačine i snage koja je bila nepoznanica ovovremenim ljudima, otvorila oči da jasnije vidimo i da bivamo svjesni da smo samo mali ljudi, sitna Allahova stvorenja ovisna o Njemu – Gospodaru materije, živoga i neživoga, aposolutnog Vladara nama znanih i neznanih svjetova i stvorenja. Kao da je kolektivno i individualno činjenje grijeha od strane sinova Ademovih utihlo i dobrano se smanjilo, ovaj puta ne samo voljom čovjeka, nego voljom Gospodara, putem iskušenja u kojem smo se našli.

Stoga, predajmo se Uzvišenom Allahu, napustimo griješenje preme Bogu i čovjeku, učinimo individulano i kolektivno pokajanje (tewbu) od svih naših propusta i grijeha, odlučimo da ih više ne ponavljamo, a neka to bude iskreno u ime Uzvišenoga, a ne radi drugog čovjeka ili bilo čega drugoga.

Putem predanosti Uzvišenom, pokornosti Njegovim naredbama, izbjegavanjem zabranjenih stvari, pokajanjem od učinjenih grijeha, dove koju stalno upućujemo- postići ćemo kolektivni imunitet i zaštitu od svega onoga što je ružno, neugodno i opasno za nas uključujući i zaštitu od bolesti s kojom se suočavamo i od koje strepimo u ovim danima.

Često analiziramo naše stanje tražeći materijalne uzroke, zaboravljajući pri tome Gospodara svih uzroka i posljedica i zanemarajući krizu vjere, duhovnu obamrlost i moralnu oronulost ljudi našega vremena, što je stvarni problem i uzrok političkih, ekonomskih i zdravstvenih i svih drugih problema čovječanstva.

Potražimo duhovne i moralne uzroke našega stanja, poštujmo upute i pravila i obratimo se Gospodaru svih svjetova da nas udalji od grijeha i prijestupa i od svih teškoća i opasnosti koje su oko nas!

Čuvajmo sebe i porodice naše od vatre džehennemske ništa manje nego što se čuvamo od opasnosti zarazne bolesti s kojom se suočavamo. Obećajmo sami sebi da ćemo nakon što prođu sva ova iskušenja biti bolji ljudi, očevi i majke, sinovi i kćeri, braća i sestre bivajući pokorni Uzvišenom Allahu, padajući Njemu na sedždu, izvršavajući sve Njegove ibadete na najbolji način, što je smisao i suština života!

Lijepo je i preporučeno, provesti 15. noć ili dio noći ša'bana (noć sa utorka na srijedu) u dovama i ibadetu, a 15. dan ovoga mjeseca (naredna srijeda) u dobrovoljnom nafila-postu, približavajući se tako Uzvišenom i riznicama Njegove milosti i oprosta!

I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! – Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.“ (Hud, 90)

Gospodaru naš, molimo te u ovome velikome džumanskome mubarek danu da podariš bolesnima zdravlje,

siromašnima opskrbu,

domovini našoj sigurnost, mir i prosperitet,

predstavnicima našim odanost, mudrost i poštenje,

šehidima našim obilje nagrada i zagovorništvo u vrtovima dženetskim.

Gospodaru naš,

ne ostavi nam ni jedan grijeh a da ga ne oprostiš,

niti jednu brigu a da je ne otkloniš,

niti jednu želju i potrebu s kojom si Ti zadovoljan, a da je ne ispuniš,

o Ti od svih milosnih Najmilostiviji!


dr. Ahmed-ef. Hatunić

Džamija Behram-begove medrese (3.4.2020.)