Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini će, ako Bog da, u septembru 2018. godine organizirati okrugli sto Zekat na poljoprivredne proizvode, stoku i trgovačku robu. Cilj okruglog stola je aktualiziranje pitanja zekata na poljoprivredne proizvode, stoku i trgovačku robu, kao i druga pitanja iz oblasti zekata i ponuditi odgovore na konkretna pitanja, značajna za odgovarajuću primjenu propisa vezanih za ove obaveze u praksi muslimana, pripadnika Islamske zajednice u BiH.

Rad okruglog stola će se odvijati u tri sesije sa sljedećim temama:

Sesija I Zekat na poljoprivredne proizvode

1. Osnovni propisi o zekatu na poljoprivredne proizvode;

2. Savremeni oblici poljoprivredne proizvodnje i obaveznost zekata;

3. Troškovi proizvodnje i njihova refleksija na obračun zekata;

4. Organizacija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode u BiH – iskustva i perspektive;

Sesija II Zekat na stoku

5. Osnovni propisi o zekatu na stoku;

6. Savremeni načini uzgoja stoke i obaveznost zekata;

7. Iskustvo i perspektive zekata na stoku u BiH;

Sesija III Zekat na trgovačku robu

8. Osnovni propisi o zekatu na trgovačku robu;

9. Savremeni oblici trgovine i obračunavanje zekata;

10. Iskustvo prikupljanja zekata u BiH – stanje i perspektive;

11. Osnovne potrebe i njihov uticaj na zekat;

Organizacioni odbor poziva zainteresovane za izradu i podnošenje referata na gore navedene teme da se prijave na sljedeći email zekat@rijaset.ba najkasnije do 15. marta 2018. godine do 15:00h. Prijave dostaviti uz kraću biografiju i abstrakt o određenoj temi, ne duži od 300 riječi. Podnosioci referata će imati obavezu da svoje referate dostave organizatoru prije održavanja okruglog stola, radi njihove pripreme za štampu koja je planirana u vidu zbornika radova. O datumu dostave referata učesnici će biti blagovremeno obavješteni nakon sprovedene procedure ovog javnog poziva.