Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših. Onoga koga Allah na pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na pravi put ne može uputiti.

Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji dan.

Uzvišeni Allah, dž.š., kaže:

O vjernici, vino, kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti? (sura El-Maide, ajeti 90,91)

Poštovana braćo i sestre. Danas je 3. džumadel-ula 1437., odnosno 12. februar 2016. godine po miladu.

Na osnovu medijskih izvještaja iz svijeta o ljudskim nevoljama, zlostavljanju nedužnih ljudi, žena i djece, uništavanju kulturnih i intelektualnih dobara (koja su rezultat pregnuća ranijih pokoljenja), stiče se dojam da je savremeni čovjek  izgubio  bitnu dimenziju sebe, koju nazivamo moralom, edebom, čovječnošću i ljudskošću… Brojni autori u svojim analizama i objašnjenjima uzroka nemilih događaja  u svijetu, modernog čovjeka imenuju sintagmom ”homo duplex”  ili ” podvojeni čovjek”, koji osvaja svijet da bi se zaštitio u svojoj provincijalnosti. Podvojeni čovjek ne želi da zna da je, sa stanovišta vlastite duše nebeski, da potiče iz viših svjetova, a da je sa stanovišta tijela zemaljski.  Na kraju ovodunjalučke faze života njegova duša će se vratiti Allahu, dž.š., a njegovo tijelo zemlji.

Braćo i sestre! Čovjek je odlikovan sličnim osobinama kao i druga živa bića. Zbog toga, samo je njemu naređeno cjeloživotno duhovno odgajanje i čišćenje, kako bi svoju dušu stavio pod kontrolu i osnažio svoj duh. U protivnom, on se ne može sačuvati napada iblisa, koji dolaze izvana i razuzdanih strasti koje dolaze iz njegove nutrine.

Tako mi duše i Onoga Ko je stvori, pa joj put zla i put dobra shvatljivim učini. Uspjet će samo onaj ko je očisti, a bit će izgubljen onaj ko je na stranputicu odvede. (Eš- Šems, 7-10)

U kontekstu ovih ajeta izrečena je i mudrost:

Nemoj pretjerano voditi brigu o svom tijelu,  jer ono će biti žrtva koju će pokopati u zemlju. Vodi računa o svom srcu, jer ono se može uzdići u visine i postići  počasti.

Čovjek živi u stanju ravnoteže između duha i materije, sve dok čini ibadet  Allahu, dž.š., i dok ne prelazi granice harama. Haram je čovjekov najveći neprijatelj. U njemu je šteta za čovjeka, njegovu porodicu i društvo u kojem živi.  U našem društvu danas su u  visokim procentima prisutni sljedeći poroci: kocka, igre na sreću, alkohol, droga, proricanje sudbine i brojna druga zla. Ova zla truju ljudsku nutrinu, uklanjaju od čovjeka njegovo dostojanstvo, a u njegovu porodici unose  nemir i neizvjesnost. 

Poštovana braćo i sestre. Svakodnevno nam se plasiraju informacije da se enormne količine novca ostave u kladionicama širom Bosne i Hercegovine.  Prema posljednjim podacima Porezne uprave FBiH, u većem bh. entitetu trenutno radi 2.355 kladionica. Slična situacija je i u manjem bh. entitetu. Matematika je jednostavna – na oko 1.000 stanovnika dolazi jedna kladionica. U kladionicama je moguće primijetiti stare i mlade, mladiće i djevojke. Zabrinjavajuće je da se kladionice nalaze na svakom mestu, u blizini škola i drugih odgono-obrazovnih ustanova.

Težnja  čovjeka da posredstvom kladionica dođe do materijalne dobiti, izraz  je duhovne krize  i nespremnosti da se trudi i na halal način stiče sredstva za život. Kocka, igre na sreću, alkohol, proricanje sudbine, blud i prostitucija razaraju tkivo našeg društva.  Uzvišeni Allah, dž.š., u 93. ajetu sure El-Maida upozorava na njihovu opasnost:

O vjernici, vino, kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti? (Sura El-Maide, ajet 90,91)

Vino, kocka, igre na sreću i strelice za gatanje su šejtanova sredstva kojima zavodi ljude, narušava porodičnu harmoniju  i međuljudske odnose.  Pojam kocka odnosi se na svaku igru, koja se igra u novac, opkladu ili neku drugu vrijednost, gdje samo jedan učesnik dobiva, a svi drugi gube. Tu se ubrajaju igre na sreću, kao što su: loto, bingo i klađenje.

Koliko je pojedinaca i porodica na rubu propasti zbog prepuštanja ovim porocima? Sve je veći broj ovisnih o kocki. Kockarska ovisnost u teoriji definira se kao poremećaj ličnosti i tretira kao teže psihičko oboljenje. Liječenje traje i nekoliko godina. Ljudi koji se upuštaju u ove poroke veliko su iskušenje za porodicu i društvo u kojem žive, jer i na drugim životnim poljima ne biraju sredstva da dođu do cilja.

Braćo i sestre! Živimo u vremenu u kojem su ova zla kod nas legalizirana, jer su nadohvat ruke. To je veliki izazov za naše društvo. U ovakvim okolnostima naš imperativ je da se brinemo o sebi i svom potomstvu, da sebe i njih zaštitimo od ovih poroka. Nužno je da ih odgajamo na principima naše vjere islama.

Da li društveno odgovorne osobe, koje su dobile povjerenje građana, mogu išta učiniti da se ovo zlo u našem društvu stavi pod kontrolu, da naše osnovce i srednjoškolce ne stavljamo pred izazov kladionica u blizini škola?  Pred njima je veliki izazov i doći u školu, jer ih kontinuirano napadaju psi lutalice. Roditelji nijemo posmatraju, ibreteći se što je to sve u skladu sa zakonom. Za  rješenje ovih problema, nisu nam potrebni konsenzusi, nego dobra volja, koju očito nemamo.

Dok se društveno odgovorni pojedinci i institucije ne odluče da stave ova pitanja na dnevni red, nužno je, braćo i sestre, da se individualno angažiramo. Na to nas upozorava i naš Gospodar:

O vjernici, čuvajte sebe i svoju porodicu od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. (Et-Tahrim, 6)

Jedan od najvažnijih uvjeta postizanja vjerničke čistoće, dobrote i ljepote  jeste da vjernikova hrana bude halal i stečena na halal način. Konzumiranje harama uzrokuje propast dobrih djela. Novac stečen u kladionici je haram. Jedenje harama onemogućava uslišavanje dove.

Dužnost roditelja je da svoju djecu hrane samo halal opskrbom. Božiji Poslanik Muhammed, a.s., rekao je: Ko četrdeset dana jede samo halal hranu, Allah njegovo srce prosvijetli nurom, i čini ga izvorom mudrosti, kako u mislima tako i u riječima.

Dželaludin Rumi to objašnjava u sljedećim stihovima:

Hrana je sjeme čiji plod je misao.

Kakvo se sjeme posije takav će plod izrasti.

Ako se posije haram sjeme, jede se hrana haramli.

Misli takvog djeteta će biti štetne, neiskrene.

Nepoštene. A ako jede halal imat će čiste misli.

Znanje, mudrost, ljubav i nježnost rađaju se iz halal-hrane. Imam Gazali to pojašnjava na sljedeći način: Halal opskrba ima tu osobinu da čisti srce, osvjetljava ga i osposobljava za prijem spoznaje.

Halal-opskrba je izvor mira i zdravalja u ljudskom organizmu, a haram-opskrba je izvor brjonih bolesti. I čehra osobe koja konzumira haram pokazuje njenu duhovnu bijedu. Allah, dž.š., s lica ljudi koji stiču imetak na haram-način uklanja svjetlo.  Stroga dužnost muslimana je da stiče imetak na halal način, da ga stalno čisti i uvećava zekatom i sadakom. Imetak koji se uvećava sadakom i zekatom je trajan i postojan, a imetak koji se uvećava kamatom i igrama na sreću je prolaznog karaktera.

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Uzvišeni Allah je lijep i prima samo ono što je lijepo, a naredio je vjernicima ono što je naredio poslanicima, riječima: O poslanici, dozvoljenim i lijepim imenima se hranite i dobra djela činite… (Mu'min, 51) Zatim je Poslanik, kako se bilježi, spomenuo čovjeka koji dugo putuje, raščupane i prašnjave kose, kako pruža ruke prema nebu (moleći): Ja Rabb, ja Rabb, a hrana mu je haram, piće mu je haram, odjeća mu je haram i nahranjen je (zadojen) haramom, pa kako da mu se udovolji (kako da mu se dova usliša).

Sa stranica povijesti možemo čitati da su pohlepni ljudi u pogledu života na ovom svijetu suočavali se s poniženjem i potlačenošću. Dohvatile su  ih ofanzive i pogubljenja od ruku drugih naroda. Sve je to naknada za mukotrpno sticanje  bogatstva na nedozvoljen način. Pohlepa za dunajlukom je rudnik poniženja.

Braćo i sestre! Na budućem svijetu će biti spašeni samo onih čija  srca su čista.  Okrenimo se svojim  srcima, nastojeći da sačuvamo njihovu čistoću. Allah, dž.š., kaže:

Na dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti. (Eš-Šu'arā’, 88,89) 

Trudimo se da budemo među onima koji će očuvati čistotu svoga srca.

Gospodaru naš, daruj nam svjetlo u našim srcima i jezicima.

Pojačaj svjetlo sluha i vida našeg,

Neka iza nas i ispred nas bude svjetlo,

Neka iznad nas i ispod nas bude  svjetlo.

Gospodaru naš, podari nam svjetlo.

Amin ja rabbel-alemin.

Hatib dr. Mensur Husić, zamjenik direktora Behram-begove medrese
Hutba je održana u Dzamiji Behram-begove medrese u Tuzli.