Danas je muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović u Šušnjarima održao hutbu za učesnike ovogodišnjeg „Marša mira“ koju prenosimo u cijelosti:

– Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.

Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. On ga je, uistinu, poslao svjetovima da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji dan.

Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo. On nas, u Svojoj Časnoj Knjizi, podučava i upozorava:

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati jer će joj Gospodar tvoj narediti. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga. (Ez-Zilzal, 1-8)

Poštovana braćo i sestre.

U ramazanu, mjesecu bezgranične Božije milosti i oprosta, ovo je posljednja ramazanska džuma u ovoj godini, pa preporučujem i sebi i vama istrajnu pokornost Gospodaru svih svjetova. U ovoj trećoj ramazanskoj desetini uvećajmo našu bogobojaznost koliko god više možemo (fettekullahe mesteta'tum), pa će nam biti darovani spas i zaštita od Vatre. Ibadeti u ovim mubarek-danima predstavljaju neprobojni i trajni štit između nas i puta koji vodi u grijeh i njegove pogubne posljedice. Post je jedan od najpouzdanijih slojeva tog štita. Hvala Allahu Koji nam ga je propisao. Sami ne bismo mogli pronaći ovako savršeno djelo, korisno koliko za duh, toliko i za tijelo.  

Poštovana braćo i sestre, poštovani prijatelji.

Uzvišeni Stvoritelj svih svjetova je još prije početka ljudske povijesti, s melekima obavio sljedeći razgovor:

A kada Gospodar tvoj reče melekima: “Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!” – oni rekoše: “Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, štujemo.” On reče: “Ja znam ono što vi ne znate.” (El-Bekare, 30)

Meleki su do tada imali predstavu samo o negativnoj ljudskoj sklonosti. Ta mračna  ljudska strana, na žalost i nesreću samog čovjeka, u povijesti se nebrojeno puta pokazala dominantnom, sa svim njenim kobnim posljedicama.

Međutim, Uzvišeni Stvoritelj je znao i pozitivnu ljudsku dimenziju, čija osnova je znanje i svijest o svim važnim pojmovima života na Zemlji i njihovim značenjima. On je čovjeku dao mogućnost da jasno imenuje i razumije stvari i da tako može put dobra prepoznati i od zla ga razlikovati.

Borba između pozitivne i negativne snage u čovjeku, onda kada se ona odvija u njemu samome, ali i onda kada se prenese u njegovo okruženje i na nesretne načine ispolji, prati čovjekovu povijest i zabilježena je u njegovom iskustvu, u prostoru i u vremenu. Kur'ansko kazivanje o dva Ademova, a.s., sina Habilu i Kabilu, dobročinitelju i zločinitelju, trajno nas opominje da Allah Uzvišeni prima samo djela koja su s plemenitim motivom i u Njegovo ime iskreno i nesebično učinjena, a osuđuje postupke učinjene iz zlobe i sebičnosti, sa željom da se nepravda i nasilje šire, da se drugi čovjek povrijedi i njegovo pravo prisvoji, da se Božiji i ljudski zakoni prekrše. Ta kur'anska poruka nas, također, podučava da zločinac i ubica svoga brata čovjeka, zaslijepljen mržnjom, nije u stanju ni da njegovo mrtvo tijelo pokopa na način dostojan čovjeka, i da to bolje čini crni gavran onda kada slijedi zakon poštivanja Božijeg stvorenja i vlastite vrste. I još nešto se važno nahodi u tom kazivanju: zločinac se kasno kaje i teško svoj zločin priznaje.  

S druge strane, Habil je oličenje onih Ademovih sinova koji se Svemogućem Bogu pokoravaju, poštujući pravila života i uspostavljajući red na Zemlji, radi mira i sreće među ljudima. Takvi neće drugo stvorenje Božije povrijediti, bojeći se teške kazne Onoga Koji je takav čin najstrožije zabranio. Oni svakodnevno žive u bogobojaznosti i čestiti su.

Braćo i sestre.

Mubarek ramazan i post u njemu pomažu nam da učvršćujemo svoju bogobojaznost, da razvijamo i produbljujemo svoju svijest o Božijoj sveprisutnosti i našoj odgovornosti pred Njim za sve što činimo. Ta bogobojaznost nam pomaže i da dunjalučke kušnje i nevolje lakše podnosimo. Svjesni smo značenja Allahovih riječi:

Elif Lām Mīm. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju! (El-‘Ankebut, 1-4)

Sve što smo kao narod podnijeli ili podnosimo od agresije na Bosnu i Hercegovinu do danas, dio je provjere naše spremnosti da ostanemo ljudi, u istinskom značenju te riječi, dio je naše borbe da dobro, a ne zlo, vlada svijetom, da humanost a ne teror, preovladava ljudskom sviješću i djelima. Budimo spremni ovim iskušenjima odoljeti hrabro, kako bi ona u nama izbrusila, a izvan nas pokazala, našu odlučnost da ostanemo i opstanemo uz Istinu i pravdu, a protiv laži i nepravde, ovdje i bilo gdje u svijetu. Svako od nas u svakom trenutku zasigurno može popraviti makar jedan svemirski kutak. Dakle, svaki čovjek neprestano može mijenjati i popravljati samoga sebe. Tako će najbolje pomoći da svijet u kojem živimo ima iskrenije i humanije lice. Budimo odlučni da gradimo svijet mira i solidarnosti, svijet u kojem ima dovoljno mjesta za sve i dovoljno Božijih blagodati za život u blagostanju i zadovoljstvu.

Mir je uslov opstanka ljudi, svuda u svijetu. To je istina koja izvire iz Kur'ana Časnog:

O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni. (El-Bekare, 208)

Naš plemeniti učitelj, Muhammed, alejhisselam, nam je s Arefata, između ostalog oporučio i ove riječi:

O pravovjerni, bojte se Allaha i budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto Arefat na kome se nalazimo sve dok se ne sastanete sa Gospodarom vašim…

Čovjek je djelo Božije i neka je proklet onaj koji to ruši. Mi ćemo svi doći pred Boga i On će nas pitati za naša djela i naš rad…

Ne budite ni tlačitelji ni tlačeni!…

Nemojte činiti nepravdu drugome pa će i vama biti dobro…

O ljudi, vas je Allah stvorio od jednog pretka i svi potječete od Adema, a Adem je od zemlje stvoren. Najbolji je kod Boga onaj koji Ga je najbogobojazniji i najčestitiji…

O vjernici, govorite uvjek čistu istinu, neka vas nikada mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Boga, On poznaje vaša djela…

Braćo i sestre, prijatelji.

Nalazimo se na mjestu na kojem je donesena teška i sudbonosna odluka s ciljem da se postigne spas i izbavljenje za desetine hiljada nedužnih ljudi koji su u Srebrenicu i Žepu, zaštićene zone UN-a, došli iz šireg prostora Podrinja. Da ovdje, u Šušnjarima, nije donesena odluka da se spas potraži na putu do slobodne teritorije, razmjere Genocida bi zasigurno bile mnogo veće, a u takve namjere agresora smo se mogli uvjeriti samo nekoliko dana kasnije.

Poštovani učesnici ovog časnog pohoda, svima vam se zahvaljujem na vašem trodnevnom naporu i žrtvi da budete neupitan putokaz prema dobru, istini i pravdi. Vi sudjelujete u činu kojim najodlučnije i najsnažnije potvrđujete istinu o zločinu Genocida nad nad Bošnjacima u Srebrenici. Došli ste iz svih dijelova svijeta da ovih dana, u Srebrenici, zajednički poručite da svako za svoja zlodjela mora odgovarati i da se svaki zločin mora ispravno imenovati. Hvala vam što svake godine na ovaj način pružate podršku i utjehu majkama Srebrenice i svim porodicama stradalih u Genocidu i drugim zločinima u ovoj zemlji. Zahvaljujemo se i svim našim prijateljima što vas svojom pažnjom i pomoći ohrabruju na ovoj jedinstvenoj stazi mira i humanosti.

Smatram korisnim da na kraju današnje hutbe prenesem kratak izvod iz Dekleracije o Genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, koju je donio Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini:

Sabor svojom Deklaracijom želi dati doprinos uspostavljanju povjerenja i ostvarenju pomirenja kroz odbacivanje terora, zločina i genocida zauvijek, a gradnjom suverene, demokratske, pravedne, napredne i evropske Bosne i Hercegovine, zemlje koju ćemo svi, kao svoju domovinu, voljeti, čuvati i razvijati, s predanošću jednom Bogu.

Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. (El-‘Asr, 1-3)

Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro u Budućem životu i zaštiti nas od patnje u ognju!

Gospodaru naš, zaista ćeš Ti sakupiti čovječanstvo da svojim očima vidi Dan svoje konačne odgovornosti i Tvog pravednog i potpunog suda o čijem dolasku nema nikakve sumnje!

Gospodaru naš, ne dozvoli da nosimo terete koje ne možemo nositi,

pobriši nam grijehe naše, i podari nam oprost, i udostoji nas Svojom milošću.

Ti si naš Uzvišeni Gospodar, pa nam pomozi protiv onih koji istinu poriču.

Olakšaj nam, a ne otežaj, i svakom našem djelu podari lijep završetak.

Amin!