Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović danas je u Behram-begovoj medresi kazivao hutbu povodom podrške ovoj školi. Već dugo se svake godine u džematima i medžlisima Muftiluka tuzlanskog iskazuje posebna podrška Behram-begovoj medresi u Tuzli. Jedan od vidova manifestiranja ove podrške je i tradicionalna sergija koja je danas realizirana u džematima ovog muftijstva.

Tim povodom, muftija Fazlović se u hutbi, koju su hatibi prenijeli džematlijama, zahvalio vjernicima na dosadašnjoj privrženosti misiji Behram-begove medrese u Tuzli, velikodušnosti i istinskoj spremnosti da se pomaže njezin rad. Pozvao je vjernike da se i u budućnosti vežu za ovu Medresu i da joj u izgradnji njezinog novog školskog i vakufskog zdanja pruže nesebičnu podršku.

Hutbu muftije Fazlovića prenosimo u cjelosti:

Zahvaljujemo se Allahu Svemogućem što je vrijednošću i snagom vjere i ibadeta u naša srca i u naše duše usadio dva zadivljujuća i spasonosna osjećaja: jedan koji nas podstiče prema dobru i drugi koji nas odvraća od griješenja. O njihovom djelovanju na suštinu ljudskog bića najljepše je riječi kazao Plemeniti Poslanik, alejhi selam. U jednoj predaji, časni ashab Vabis ibn Ma'bed kazuje: ”Otišao sam Allahovom poslaniku želeći da ga upitam o dobročinstvu i grijehu. Poslanik, alejhi selam, zatražio je da se približim tako da su nam se koljena dodirivala, pa mi reče: ‘Vabise, hoćeš li da ti kažem šta si me došao pitati?’ ‘Hoću, Allahov poslaniče’, odgovorih. ‘Došao si da me pitaš o dobročinstvu i grijehu’, rekao je. ‘Da, došao sam te o tome pitati.’ Potom je sastavio prste svoje ruke, njima dodirnuo moje grudi i rekao: ‘Pitaj srce, Vabise! Dobročinstvo je ono u čemu srce nalazi mir i zadovoljstvo, a grijeh je ono što ranjava srce i što zapinje u grudima…”’

Naš Mudri Gospodar nas savjetuje i opominje:

Ko čini dobro, za srce i dušu svoju radi, a ko čini zlo i istrajava u griješenju, protiv srca i duše svoje radi… (Fussilet, 46.)

Obraćajući vam se danas s ovog časnog mjesta, pozivam vas na čuvanje vrijednosti naše vjere i svega što je u našem narodu poniklo i izrastalo kao naša autentična kultura i tradicija. Propisima i duhom vjere pozvani smo na međusobno dobročinstvo i čestito postupanje, a zabranjeno nam je da sudjelujemo u grijehu i da smo u neprijateljstvu.  U Kur'ani-kerimu je jasno objavljeno:

Dobročinstvom i bogobojaznošću vi se pomažite, a u grijehu i neprijateljstvu vi ne sudjelujte! I Allaha se bojte! (Mai'de, 2.)

Cijenjene džematlije!

Nalazimo se u mjesecu ša'banu u kojem, kao i u redžebu, svesrdno Allaha Uzvišenog molimo da nas obdari Svojim nepresušnim bereketom. Primakli smo se ovogodišnjem ramazani-šerifu željno iščekujući da njegovi neizmjerni blagoslovi poteku u našim porodicama i džematima. Allahu Svemilosnom dovu učimo da nas Svojom milošću uvede u blagoslovljeno ramazansko vrijeme i potpomogne da na njegovoj svijetloj stazi ustrajemo.

Poštovani vjernici!

Već dugo, na kraju ili na početku kalendarske godine, u džematima i medžlisima Muftiluka tuzlanskog iskazujemo posebnu podršku Behram-begovoj medresi u Tuzli. Zbog njezine tako bogate prošlosti i današnjeg uspješnog rada, Allahu Uzvišenom, dželle šanuhu, neizmjerno smo zahvalni na uputi i pregalaštvu da zajedničkim snagama, prije trideset godina, u oktobru 1993. godine, obnovimo njezine temelje i plemenitu misiju.

Iako Behram-begova medresa nije bila u prilici da se osloni na bilo koju vakufsku zadužbinu od onih koje su joj ranije stoljećima pripadale, od prvog dana svog obnavljanja ova ustanova je u Muftijstvu tuzlanskom, medžlisima i džematima imala veoma čvrst oslonac. Uz Islamsku zajednicu, posebno značajnu pomoć su pružili Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona, zatim grad Tuzla i druge institucije, na čemu svima njima dugujemo veliku zahvalnost. Naša najveća zahvalnost uvijek pripada Allahu, dželle šanuhu.

Ovaj i mnogi drugi primjeri obnavljanja ali i osnivanja novih institucija u cijeloj našoj domovini i Islamskoj zajednici dokaz su naše vitalnosti i mogućnosti da i u najsloženijim okolnostima uspješno obavimo zadaće i sačuvamo vlastite vrijednosti za dobrobit naših potomaka i svih dobrih ljudi.

U ovoj prilici, prisjetimo se značajnijih djela koja je naša generacija postigla u proteklim decenijama: odbranili smo svoju zemlju od Agresije, obnovili njezinu hiljadugodišnju državnost, obnovili svoje pravo na nacionalno ime i na svoj jezik, vratili smo svom narodu brojne nacionalne, vjerske, kulturne i obrazovne institucije na kojima počiva naš identitet. Svako podsjećanje na uspjehe koje smo postizali treba da ima za cilj naše popravljanje, jačanje našeg samopouzdanja i sadašnje odgovornosti. Stoga dobro sagledajmo šta ko od nas treba i mora učiniti u ovom času jer smo kao pojedinci i kao naraštaj u cijelosti odgovorni za svoju sadašnjost, te u velikoj mjeri za budućnost potomaka.

A zar i oni prije nas u ovoj zemlji nisu brinuli i mnogo ulagali za budućnost svog naroda i zar bosanske medrese nisu jedan od najboljih dokaza takve njihove brige i predanosti? Oni su bili nadahnuti dubokom vjerom (imanom), sviješću o Božijoj sveprisutnosti (takvalukom), i potpomognuti saznanjem da dobro djelo vječno traje (el-bakijjat es-salihat) i daje plodove, u sadašnjosti i u budućnosti.

Cijenjena braćo i sestre!

Behram-begova medresa ima veliki značaj u našem vremenu a po kvalitetu i rezultatima odgojno-obrazovnog rada uživa ugled i zauzima visoko mjesto među školskim institucijama, ne samo u Tuzlanskom kantonu već i u cijeloj našoj zemlji. Danas čestiti alumnisti Behram-begove medrese, a ima ih u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i u svijetu, daju dragocjen doprinos sredinama i društvu u kojem žive i djeluju. Brojni njezini učenici, današnji imami, zajedno sa svim drugim pregaocima u ovoj jedinstvenoj misiji, nemjerljivo su mnogo doprinijeli oporavku Istočne Bosne, našeg Podrinja i Posavine, hrabro predvodeći svoj narod u povratku na rodnu grudu.

Behram-begovu medresu sada pohađa 520 učenika koji su u ovom vremenu velika uzdanica svojih porodica, džemata, Islamske zajednice i društva u cjelini. Posebno želim istaći da je u protekle tri decenije, pored brojnih uspjeha u svim oblastima rada i djelovanja, Medresa promovirala 99 svojih hafiza. To je velika blagodat i radost u kojoj, hvala Allahu, dželle šanuhu, uz plemenite muderrise Medrese, sudjeluju mnogi od nas.

Tokom 2023. godine, u kompleksu ove škole započeli su radovi na izgradnji nove zgrade koja će, pored vakufske cjeline, obuhvatati potreban broj novih učionica, namjenske prostore za učenje hifza i za biblioteku, te prostorije za mnoge druge odgojno-obrazovne aktivnosti učenika. Kao i u svim dosadašnjim infrastrukturnim projektima, očekujemo da ćete svi vi, poštovane džematlije, cijenjeni prijatelji i vakifi Behram-begove medrese, sudjelovati i u podizanju ovog novog zdanja koje je neophodno da bi se unaprijedili uvjeti za odogoj i obrazovanje učenika ove škole, ako Bog da.

Draga braćo i seste!

Želim se u ovoj prilici svima vama zahvaliti na dosadašnjoj privrženosti misiji Behram-begove medrese u Tuzli i na vašoj velikodušnosti, istinskoj spremnosti da pomažete njezin rad. Pozivam vas da se i u budućnosti vežete za ovu našu Medresu i da joj u izgradnji njezinog novog školskog i vakufskog zdanja pružite nesebičnu podršku.

Molimo Gospodara svjetova da vam podari Svoju milost i nagradu. Molimo Uzvišenog Allaha za Njegovu uputu i hairli budućnost naših potomaka. Molimo Ga da sve ljude čuva i zaštiti od nepravde i nasilja i da ljudski rod uputi putevima mira i razumijevanja.