U Brčkom će 29. novembra 2022. godine biti održan kolokvij „Hafiz Mehmed-ef. Mulahalilović Hulusi – život i djelo“. Kolokvij povodom 70 godina od preseljenja na Ahiret hafiza Mulahalilovića, organiziraju Muftijstvo tuzlansko, Medžlis Islamske zajednice Brčko i Institu za društvena i religijska istraživanja. O alimu iz Brčkog govorit će:

  • Meliha Terzić, prof. (Hafiz Mehmed-ef. Mulahalilović Hulusi – porodica, džemat, rad i preokupacija),
  • Mubina Moker (Hafiz Mehmed-ef. Mulahalilović Hulusi – svestrani učenjak u služenju čovjeka) i
  • Enes Kujundžić (Hafiz Mehmed-ef. Mulahalilović Hulusi i intelektualna baština Gornjeg Rahića).

Na programu će se prisutnima obratiti muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.

Kolokvij „Hafiz Mehmed-ef. Mulahalilović Hulusi – život i djelo“ održat će se u velikoj sali restorana Divanhana u Brčkom, 29. novembra 2022. godine u 18,30 sati.


Hafiz Mehmed-ef. Mulahalilović Hulusi je rođen  5. 7. 1878. godine u Gornjem Rahiću od oca Bekira i majke Aiše. Završio je Čačak medresu u Brčkom 1901. godine. Još kao učenik medrese naučio je Kur'an napamet i postao hafiz. U junu 1911. godine vanredno je položio sve predmete Darul-muallimina u Sarajevu i stekao njegovu svjedožbu, a 1928. godine položio je i ispit za zvanje džematskog imama-matičara. Bio je muallim u mektebi-ibtidaijji u Gornjem Rahiću te imam i hatib u džamiji u Gornjem Rahiću.

Znanstveni opus hafiza Mulahalilovića je veoma razuđen i obuhvata prepisivanje, prevodilaštvo i originalne radove. Preveo je dva djela iz oblasti islamske etike: Pendnama – Knjiga savjeta, 1904. (prijevod sa perzijskog jezika) i Risāle-i ahlāk – Poslanica o lijepome vladanju, 1909. (prijevod sa turskog jezika). Na Ahiret je preselio 6. aprila 1952. godine.