Kolokvij “Muhamed Seid Mašić – alim, publicista, prevodilac i pisac tariha” bit će održan u Dershani Medrese Osman-kapetana u Gračanici, 14. decembra 2023. godine u 10,00 sati.

Na kolokviju će govoriti: dr. Izet Mašić (Život i djelo Muhameda Seida Mašića), Mehmedalija Hadžić (Kur'anski i hadiski sadržaji i značenja u pjesmi „Istiniti snovi“ autora Muhameda Seida Mašića), Neval Hadžiavdić (Tarihi i poezija Muhameda Seida Mašića na arapskom jeziku) i dr. Omer Hamzić (Muhamed Seid Mašić na stranicama “Gračaničkog glasnika”).

Muhamed Seid Mašić je rođen u Gračanici 1913. godine, u porodici Smail-ef. Mašića, vjeroučitelja i muderrisa. Nakon osnovne škole u rodnom mjestu, upisuje i završava Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Započeo je i studij na Višoj islamskoj teološkoj školi, ali ga iz porodičnih razloga brzo prekida.

Radio je kao imam u Čajniču i Žepču, te kao učitelj u Kozarcu i Brki, a kratko vrijeme i u Lukavici kod Gračanice.

Pokazavši izniman smisao za arapski jezik, čitao je klasična djela ali i savremenu arapsku štampu, usavršavajući tako svoje znanje. Ubrzo se javlja u periodici s prijevodima i prepjevima s arapskog, a zatim i vlastitom poezijom (na bosanskom i arapskom jeziku).

Profilirao se kao istinski intelektualac, s izraženim kritičkim stavom prema pojavama u svom okruženju. Bio je žrtva režimske represije te u namještenom procesu 1947. godine biva osuđen na 10 godina zatvora. Kazna mu je kasnije smanjena na 7 godina. Po povratku u rodnu Gračanicu suočava se sa egzistencijalnim problemima, stalnom prismotrom i sumnjičenjima vlasti, diskriminacijom i nepravdom.

Uprkos svim nedaćama, nesalomljivog duha, Muhamed Seid Mašić intenzivno piše, prevodi i bilježi. U tom vremenu je objavljivao uglavnom tarihe (hronograme), kao jedan od posljednih pisaca ovog vida arapske poezije u Bosni. Znatan dio njegovih rukopisa, zaplijenjenih prilikom hapšenja, nepovratno je nestao.

Na Ahiret je preselio početkom 1978. godine, a njegova djela su otkrivena petnaestak godina kasnije. Od tada je objavljeno desetak Mašićevih knjiga poezije na bosanskom i arapskom jeziku, prepjeva arapskih klasičnih pjesnika, filozofsko-teoloških i politoloških djela, rasprava i studija.