Konferencije o razvijanju vještina poduzetništva i liderstva kod srednjoškolaca održana je 27. aprila ove godine u Behram-begovoj medresi.

Konferencija je rezultat višegodišnjeg učešća Medrese u projektu Budući svjetski poduzetnici (Future Entrepreneurs of the World). Trenutno se ovaj projekat provodi u devet škola širom Bosne i Hercegovine (Višegrad, Goražde, Odžak, Velika Kladuša, Prozor-Rama, Breza, Maglaj, Gradačac i Tuzla), kao vannastavna aktivnost ili sekcija.

Cilj programa je da inspirira učenike i potakne ih na inovativno poduzetništvo, da im ponudi priliku da uče o vještinama liderstva, razvije kod njih fundamentalne etičke poslovne vještine, stimulira razvoj lokalne ekonomije, te spoji uspješne tradicije s prosperitetnom budućnošću. Kroz rad u sekciji poduzetništva, učenici stječu liderske i poduzetničke vještine, uspostavljaju saradnju s lokalnim poduzetnicima, uče o osnivanju biznisa, marketingu i izradi budžeta i biznis plana, te učestvuju u volonterskim i društveno korisnim projektima.

Inicijativa je potekla od fondacije Forerunner Federation iz Sjedinjenih Američkih Država, koja pomaže obrazovanje i razvoj talenata. Ova inicijativa važan je dio podrške Fondacije razvoju malih nacija i podrške obrazovanju manjina u cijelom svijetu.

Gost na konferenciji u Behram-begovoj medresi je bio osnivač i predsjednik Fodancije Predvodnik, prof. E. Andrew Balas.