Muftijstvo tuzlansko, povodom sedmog maja Dana džamija u Bosni i Hercegovini, raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za najbolji literarni rad
(za polaznike mektebske pouke uzrasta osnovne škole)

Tema literarnog rada je: U džamiji smo svi zajedno.
Pravo učešća imaju svi polaznici mektebske pouke, koji su učenici osnovnih škola sa područja Muftiluka tuzlanskog. Radovi moraju biti potpisani šifrom, a kandidati u posebnoj zatvorenoj koverti dostavljaju rješenja šifri.

Za tri najbolja rada, koje ocjeni stručni žiri, Muftijstvo će dodijeliti nagrade:
1. nagrada – 150,00 KM;
2. nagrada – 100,00 KM;
3. nagrada – 80,00 KM.

Učesnici Konkursa svoje radove mogu dostaviti putem pošte na adresu:
Muftijstvo tuzlansko (Za literarni konkurs)
Turalibegova 39
75000 Tuzla
posredstvom svojih muallima u mektebima ili lično.

Rok za dostavu radova je 07.05.2019. godine, a rezultati Konkursa će biti objavljeni sedam dana nakon isteka roka na službenoj stranici Muftijstva tuzlanskog www.muftijstvotz.ba

Pobjednici će o mjestu i datumu uručenja nagrada biti naknadno obavješteni.