Mektebska nastava u 2018/2019. godini počinje u subotu 8. septembra 2018. god./28. zu-l-hidždžeta 1439. h,g., a završava se u nedjelju 5. maja 2019. god./30. ša'bana 1440. h. godine.