Muftijstvo tuzlansko povodom sedmog maja Dana džamija u Bosni i Hercegovini raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za najbolju pisanu pripremu časa

Razred VII
Nastavna jedinica Džamija – srce džemata

Pravo učešća imaju svi vjeroučitelji sa područja Muftiluka tuzlanskog. Pripreme moraju biti potpisane šifrom, a kandidati u posebnoj zatvorenoj koverti dostavljaju rješenja šifri.
Za tri najbolja rada, koje ocjeni stručni žiri, Muftijstvo će dodijeliti nagrade:

1. nagrada – 300,00 KM;
2. nagrada – 200,00 KM;
3. nagrada – 150,00 KM.

Učesnici Konkursa svoje radove mogu dostaviti putem pošte na adresu:

Muftijstvo tuzlansko (Za literarni konkurs)
Turalibegova 39
75000 Tuzla

Rok za dostavu radova je 07.05.2019. godine, a rezultati Konkursa će biti objavljeni sedam dana nakon isteka roka na službenoj stranici Muftijstva tuzlanskog www.muftijstvotz.ba
Pobjednici će o mjestu i datumu uručenja nagrada biti naknadno obavješteni.