U povodu kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije u Zvorniku, koju organiziraju Muftijstvo tuzlansko i Medžlis Islamske zajednice Zvornik, Organizacioni odbor raspisuje:

K O N K U R S
ZA NAJBOLJI PROZNI LITERARNI RAD

Teme rada su:
– za osnovne škole: “Onaj ko nije hrabar da rizikuje, taj nikad ništa neće postići u svome životu” (Muhammad Ali)
– za srednje škole: „Ne bih znao šta je ljubav, da nisam osjetio šta je čežnja“
(Dželaluddin Rumi)
Pravo prijave na konkurs imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Muftijstva tuzlanskog (Tuzlanski kanton, Brčko distrikt BiH, Posavski kanton, Podrinje).
Radovi moraju biti potpisani šifrom, a kandidati u posebnoj, zatvorenoj koverti dostavljaju rješenja šifri.
Radovi su razvrstani po kategorijama: radovi učenika osnovnih škola i radovi učenika srednjih škola.
Za tri najbolja rada iz svake kategorije, koje ocijeni poseban stručni žiri, Muftijstvo tuzlansko će dodijeliti vrijedne nagrade.
Učesnici konkursa trebaju svoje radove dostaviti najkasnije do 15. maja 2019. godine na adresu:
Medžlis Islamske zajednice Zvornik (Za konkurs)
Svetog Save 55
75400 Zvornik
Na koverti u kojoj se šalje rad neophodno je naznačiti na koju se kategoriju odnosi.
Rezultati konkursa će biti objavljeni u islamskim informativnim novinama Preporod i u programima RTV TK i Radija BIR, a nagrađeni će biti posebno obaviješteni.

ORGANIZACIONI ODBOR