U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Hvala Allahu, Svemilosnom Gospodaru svjetova, Koji nas je obdario umijećem pamćenja događaja, ljudi i epoha i umijećem bilježenja povijesti. Neka je salavat i selam na…