U srijedu, 28. februara 2024. godine, u prostorijama Biblioteke Behram-beg organizovana je dodjela priznanja “Čitalac godine” za 2023. godinu.

Priznanje je dodijeljeno Emini Jahić, koja je zadnjih deset godina član Biblioteke Behram-beg. Emina Jahić svoju treću životnu dob, pored mnogih drugih radosti, ispunjava i čitanjem knjiga. Najveći broj knjiga je upravo iz Biblioteke Behram-beg.

Priznanje ”Čitalac godine” dodjeljuje se od 2018. godine. Dosadašnji dobitnici ovog prizanja su: Izudin Smajić, Maida Suljetović, Damir Hodžić, Tarik Osmanhodžić, Elvis Poljić i Denis Džafić.