Delegacija Centra za certificiranje halal kvalitete iz Zagreba, sredinom marta, je boravila u radnoj posjeti Agenciji za certificiranje halal kvalitete u Tuzli.

Delegaciju Centra su činili, g. Aldin Dugonjić, rukovoditelj Centra, g. Muhamed Mandžić, voditelj odjela za certificiranje i turizam, te g. Bermin Meškić, član Upravnog odbora.

Prilikom susreta s direktorom Agencije Amirom Sakićem i njegovim saradnicima, naglašena je dobra saradnja između institucija i konstatirana prepoznatljivost Agencije i Centra u pitanjima halala na jugoistoku Europe, što svjedoče dobijene međunarodne akreditacije.

Naglašeno je da su potrošači sve svjesniji važnosti halala, što je dobrim djelom rezultat aktivnog rada koje provode obje institucije. Dogovoreno je da će se u budućnosti nastaviti dosadašnja dobra saradnja, naročito u oblasti znanstvenih i stručnih istraživanja.

Tokom službene posjete, delegacija Centra posjetila je Behram-begovu medresu gdje je direktor Ahmed Hatunić predstavio rad i aktivnosti ove važne institucije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i buduće infrastrukturne projekte.