U četvrtak, 20. maja 2021. godine konstituisan je novi saziv Upravnog odbora Biblioteke “Behram-
beg”. Rješenjem Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za predsjednika Upravnog
odbora imenovan je mr. Halil Mehanović, a Emina Hatunić za člana. Treći član Upravnog
odbora kojeg imenuje Vlada TK još uvijek nije imenovan.
Direktor Biblioteke Admir Muratović zahvalio je novim članovima Upravnog odbora na
njihovom pristanku da na ovaj način dadnu doprinos radu i općem prosperitetu Biblioteke, te
je zahvalio prethodnom predsjedniku Upravnog odbora Muhamedu Hasanspahiću za
nesebično zalaganje, doprinos i podršku rada i razvoja ove institucije kulture u prethodnom
periodu.