U ponedjeljak 20.2.2023. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad je odbranio Rijad Šestan.

Tema njegovog rada je “Analiza tekstova o imanskim šartima u časopisu Islamska misao”.

Mentor je dr. Orhan Jašić i članovi komisije bili su prof. dr. Zuhdija Hasanović, dr. Adnan Silajdžić.

Mr. Rijad Šestan je bibliotekar u Behram-begovoj medresi.

Rođen je 1978. godine u Gračanici. Završio je Behram-begovu medresu, a nakon toga upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Oženjen je i otac dvoje djece.