Svake godine 26. juna, Ured UN-a za droge i kriminal (UNODC) koristi Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama kako bi istaknuo opasnosti koje upotreba droga i njihova ilegalna trgovina donosi. 

Zloupotreba i ovisnost o psihoaktivnim supstancama nije problem pojedinca, nego i porodica i cjelokupne zajednice. Prema UNODC tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv droge glasi: „Bolje znanje za bolju brigu“.

Koliko god ulagali napore da spriječimo mlade da počnu eksperimentisati sa psihoaktivnim supstancama neke osobe neće uspjeti da odole iskušenju i ući će u začarani krug ovisnosti. Uloga svih aktera u zajednici je da zajednički radimo na prevenciji ovisnosti, jačanju zaštitnih faktora i promociji zdravih načina življenja.

Osobama koje su u problemu ovisnosti i članovima njihovih porodica neophodno je pružiti stručnu pomoć u oporavku od ovisnosti, te dugoročnu podršku kroz grupe samopomoći koje će voditi oporavljeni ovisnici koji svojim primjerom pokazuju da je oporavak moguć i daju nadu osobama koje su u problemu.  Ovisnost je bolest koja se može desiti svakome.

Da bismo gradili živote i zajednicu bez droge neophodno je oporavljenim osobama pomoći da prepoznaju svoje kapacitete i potrebu za obrazovanjem, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom da bi bili konkurentni na tržištu rada te zaposlenjem kako bi postali produktivni članovi društva i pronašli svoje mjesto u zdravoj životnoj sredini.
Da bi se to ostvarilo, važno je da i društvo, a na osobiti način poslodavci, na svim područjima pa tako i na području prihvaćanja marginaliziranih skupina (osobe sa invalidetom, samohrani roditelji, osobe koje su odrasle bez adekvatne roditeljske skrbi, oporavljene osobe od ovisnosti, osobe koje su bile na izdržavanju kazni i sl., bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu opredijeljenost) počnu radnike gledati kroz kvalitetu njihovog rada a ne kroz prizmu njihove prošlosti.

Oporavak je dugotrajan i složen proces. Da bismo doprinijeli izgradnji društva bez droga neophodna je saradnja vladinog i nevladinog sektora, programi podrške institucijama koje se bave ovom problematikom kako bi različiti modeli tretmana, prilagođeni potrebama ovisnih osoba, mogli dati svoj maksimalni potencijal kao i programi edukacije i senzibilizacije stanovništva za realizaciju ovogodišnjeg slogana „BOLJE ZNANJE ZA BOLJU BRIGU“ i to ne samo kroz jedan dan nego kroz 365 dana u godini.

Sedam organizacija i institucija iz cijele BiH koje rade u oblasti prevencije, rehabilitacije i oporavka, su i tokom pandemije koronavirusa radile na izgradnji zajedničke mreže kako bi se unaprijedila podrška koja je dostupna osobama i porodicama pogođenim problemom ovisnosti o drogama.

Mrežu čine: JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama „ JU CROPS“, JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo, Centar za odvikavanje od ovisnosti „Marjanovac“, Zajednica „Cenacolo“, Udruženje za resocijalizaciju bivših ovisnika „Proslavi oporavak“, Udruženje „Centar savremenih inicijativa“ i Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe „Početak“.