Prema novoj odluci nacionalnim spomenicima je proglašeno nekoliko historijskih građevina, a među njima i graditeljska cjelina Jalska (Mehmed-agina, ili Kizler, djevojačka, Hafiz-hanumina) džamija sa haremom u Tuzli.

Odluke je donesena na sjednici održanoj 27. februara.

Mehmedagina (Jalska) džamija je izgrađena prije 1600. godine. Godine 1878. izvršeno je preziđivanje jednog dijela džamije. Od 1890. do 1910. godine džamiju je temeljito obnovila hfz. Hanuma Tuzlić kada je i munara iz temelja prezidana.

Do 1928. godine džamija je bila potkupolna, ali se kube od cigle urušilo te je zamijenjeno ravnim stropom od trstike. Dimenzije džamije su 11×10 m., a munara je visoka 32 m.

Osim više naziva (Jalska, Mehmedagina, Kizlar djevojačka) ova džamija ima i tu tužnu specifičnost da je prva džamija u BiH koja je oskrnavljena rafalima iz vojne kolone koja je prolazila pored nje početkom 1992. godine.