Takmičenje iz poznavanja sire za učenike mekteba sa područja Medžlisa IZ-e Tuzla održano je 10. decembra u Kulturno-obrazovnom centru Tušanj-Slatina. Učenici su na ovom takmičenju polazali svoja znanja stečena kroz knjigu „Vjerovjesnik Muhammed a.s.“ autora Imama Vehbi Ismaila.
Najbolje znanje iz sire su pokazali: Razić Maid (Dobrnja-104,5 boda), Dorić Lejla (Behram-begova džamija-100,5 bodova), Hasić Amna (Moluhe-99,5 bodova), Kožar Edina (Sepetari-96,5 bodova), Hadžimehmedović Amina (Džamija Kralj Abdullah-96 bodova), Husić Emina (Sepetari- 94,5bodova), Huremović Hamza (Lipnica-93 boda), Hasić Edna (Avdibašići-92 boda), Huskanović Fatima (Džamija Kralj Abdullah-91,5 bod) i Bikić Hazim (Hadžijska džamija- 91 bod).
Nakon testiranja polaznike mekteba, njihove roditelje i muallime poselamio je i zahvalio se na učešću glavni imam Medžlisa ¸IZ-e Tuzla hfz. Ahmed-ef. Huskanović, koji je istakao da je cilj ovog takmičenja bio da se u mjesecu rođenja našeg Poslanika a.s. djeca druže sa sirom i na taj način nauče životopis Božijeg Poslanika.