Cilj ove posjete je ostvarivanje uvida u dosadašnji rad na prvoj fazi restauracije dijelova kompleksa – sanacije i konzervacije potpornih zidova cjeline, te sanacije i obnove Hadži Đurđihanumine česme

U ponedjeljak 28. oktobra 2013. godine federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan posjetio je Medžis Islamske zajednice Kladanj. S njim u pratnji su bili predstavnici Federalnog zavoda za zaštitu spomenika Dženana Šaran i Azer Aličić, stručni nosioci projekta restauracije Kuršumlije (Hadži Bali-begove) džamije u Kladnju.

Posjeti ove delegacije kompleksu Kuršumlije džamije pridružili su se i predstavnici Muftijstva tuzlanskog Sead-ef. Seljubac, pomoćnik muftije i Muamer-ef. Zukić, sekretar Muftijstva. Zajedno s glavnim imamom Medžlisa IZ-e Kladanj Enes-ef. Hodžićem gosti su posjetili kompleks Kuršumli džamije.

Cilj ove posjete je ostvarivanje uvida u dosadašnji rad na prvoj fazi restauracije dijelova kompleksa – sanacije i konzervacije potpornih zidova cjeline, te sanacije i obnove Hadži Đurđihanumine česme. Zaključeno je da je već okončan značajan dio radova, a da bi preostale trebalo intenzivirati i završiti prije promjene vremenskih prilika.

Graditeljska cjelina Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija u Kladnju 2005. godine je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a čine je džamija sa česmom, ogradnim zidom i mezarjem.

Kuršumliju džamiju je podigao izvjesni Hadži  Bali-beg, o kojem se zna samo da je za održavanje džamije ostavio dosta veliki imetak. Tokom vremena, imetak je propao, tako da je džamija ostala bez sredstava za izdržavanje. Sagrađena je 1544/1545. godine i predstavlja jedinu potkupolnu džamiju u Kladnju. Prvobitno je bila pokrivena olovom da bi u doba Austro-Ugarske dobila krov od šindre. Sanacijom obavljenom 1959. godine ugrađen je krov od lima, a 1989. godine i 2005. godine sanirana su oštećenja. Džamija je oštećena granatiranjem 10. augusta 1994. godine. Munara je oborena do šerefe, a kupola probijena izravnim pogotkom topovskog projektila. Godine 1995. obilježeno je 450 godina njenog postojanja.

Stara ili Hadži Đurđihanumina česma je smještena neposredno uz ulaz u harem džamije. Građena je kao musluk-česma. Sastoji se od musluka na malom podzidu, prekrivenog pločom, i velikog kamenog korita na koje se musluk oslanja.