Medžlis Islamske zajednice Janja ove godine sa vakufskog poljoprivrednog zemljišta ostvaruje izuzetne prinose pšenice, bobičastog voća i krompira.

Ovogodišnji otkup krompira osiguran je u skladu s ugovorima za potrebe fabrike “Semberka”, a dio će biti distribuiran društvu, građanima koji su u stanju potrebe, u okviru raznih humanitarnih projekata.

Projekt unaprjeđenja vakufske imovine MIZ Janja pokrenut je još 2014. godine, kada su nabavljena dva traktora i ostala potrebna mehanizacija, objavila je Vakufska direkcija.

Ove godine je na 32 dunuma zemlje zasijan krompir, kojeg su u “Agrofarmeru” iz Janje ocijenili izuzetno kvalitetnim.

Sjetva krompira na vakufskim parcelama u Janji dio je projekta “Unaprjeđenje vakufske imovine”.