U okviru projekta unaprjeđenje vakufske imovine Medžlisa Islamske zajednice Janja, 27. marta 2021. god., počela je sjetva krompira na vakufima površine šezdeset duluma.

Projekat se realizuje u saradnji sa Vakufskom direkcijom Islamske zajednice i Poljoprivrednom zadrugom „Agrofarmer“ iz Janje, za potrebe fabrike „Semberka“.

U toku je sjetva krompira na najvećoj vakufskoj parceli “Gunjevci” u Janji, ukupne površine 35 duluma.