Trajno ćemo biti vezani za Srebrenicu, poručio je u intervju za Anadolu Agency (AA) Vahid-ef. Fazlović, muftija tuzlanski. To, rekao je, podrazumjeva trajnu vezu općenito za Srebrenicu, za život u Srebrenici, ne samo za Potočare i Memorijalni centar – šehidsko mezarje.

“Mislim da je svijest Bošnjaka bolja u tom pogledu nego što je bila ranije i za očekivati je da će se takva tendencija nastaviti. Ako imamo na umu Šehidsko mezarje u Potočarima onda hoću da podsjetim da je Islamska zajednica u BiH 2015. godine, na svom vrhovnom tijelu za vjerska pitanja Vijeću muftija, donijela fetvu kojom se Potočari i Srebrenica sve do Žepe, taj širi pojas i područje gdje je počinjen Genocid, dokazan i presuđen, proglašava šehitlucima Genocida nad muslimanima Bošnjacima. Ta fetva ima trajni karkter. Ona obavezuje svakog muslimana pojedinačno i sve muslimane zajednički na poseban odnos prema tim šehitlucima do Sudnjega dana. Taj prostor ima posebnu nepovredivost, ima svoj hurmet,” rekao je muftija Fazlović.

Fetva, istakao je muftija tuzlanski, obavezuje svakog muslimana na najdostojnije ponašanje u tom prostoru i obavezuje na trajno poštovanje šehitluka Genocida nad muslimanima Bošnjacima.

“U tom pogledu je važno istaći da ćemo i od onoga časa kada ne budemo obavljali dženaze, kada se, ako Bog da, smire svi šehidi u svojim kaburskim kućama, imati jednako važan odnos i okupljanja 11. jula. I ne samo tada. Dženaza-namaz je u biti dova, molitva. Predviđeno je da se u Srebrenici, Potočarima, 11. jula trajno uči dova za šehide Srebrenice. To će i u budućnosti biti skupovi jednake važnosti kao što su i sada. Neće, ako Bog da, prestati taj odnos Bošnjaka, odnos Islamske zajednice u BiH prema Srebrenici, prema Potočarima. To je naš amanet, to ćemo, ako Bog da, čuvati,” naglašava muftija Fazlović.

Muftija tuzlanski govorio je i o obilježavanju ovogodišnje 23. godišnjice Genocida nad muslimanima Bošnjacima.

“Uoči smo još jedne godišnjice obilježavanja Genocida i obavljanja dženaze za šehide u Potočarima, u Srebrenici. Istina je da u ovom trenutku imamo najmanji broj spremnih tijela za obavljanje dženaze-namaza. Vidjet ćemo šta ćemo moći učiniti do 11. jula. Postoji određena vjerovatnoća da će se i ona tijela oko kojih se porodice do sada nisu izjasnile zbog malog obima posmrtnih ostataka, biti spremna, te da će se porodice usaglasiti i da ćemo onda imati veći broj tabuta i ove godine. U takvim smo prilikama, želimo da obavimo što više dženaza, jer to istinski olakšava porodicama, posebno majkama, njihovo stanje. Lakše bude njihovoj duši,” zaključio je muftija Fazlović.

Za Sreberenicu se može i mora učiniti više

Nažalost, rekao je Fazlović, mnoge majke nisu dočekale da se njihova djeca ili najbliži pronađu, da se utvrdi identitet i da se obavi dženaza-namaz.

“Svaka nova godina je još bolnija ako prođe a ne budemo pojačali svoju aktivnost. Na tom putu su posebno pozvane određene institucije. Učinjeno je dosta, ali posljednjih godina vlada nezadovoljstvo u udruženjima, među porodicama šehida kako u Srebrenici tako i šire u Podrinju i ne samo u Podrinju. Taj proces je usporen, nedopustivo usporen. Nužno je, to je imeperativ, da država, društvo, institucije koje imaju taj mandat učine mnogo više i to hitno kako bi smo i do 11. jula obavili više posla, olakšali majkama, porodicama šehida. Mislimo da je to moguće, iako sve te koordinacije nisu više samo pitanje našeg društva, jer one prevazilaze i BiH. Ali, kada je riječ o Srebrenici mnogi imaju svoju dužnost i svoju obavezu. Na sve njih apeliramo, od svih njih tražimo da budu revnosni, da pokažu humanizam, da pokažu profesionalizam i da obave taj posao,” rekao je muftija Fazlović.

Ipak, se nadamo, rekao je Fazlović, da će najveći broj srebreničkih majki, majki svih šehida, nevino ubijenih ljudi u BiH, kao i svih nevino ubijenih ljudi, doći do tog trenutka da njihova duša, njihovo srce bude mirnije zato što će kazati “sada znam gdje je nišan, gdje je kabur, gdje je grob moga djeteta, moga muža, brata, oca…”.

“Doista ne treba puno trošiti riječi. To je toliko važno za jedno društvo. Bilo koji ljudi tako unesrećeni, koji na ovaj način nose svoju bol, su savjest svima nama. Činit ćemo, i morat ćemo mnogo više učiniti, ako Bog da,” poručio je muftija tuzlanski.

Naše društvo, cijeni muftija Fazlović, nije učinilo dovoljno za Srebrenicu.

“Da smo učinili i mnogo više ne bi bilo dovoljno. Razmjeri tragedije koja se desila Bošnjacima u Srebrenici su toliko veliki da je, istinito govoreći, teško pronaći mnoga rješenja, mnoge odgovore. Ali, svima bude lakše ako znaju, ako su svjesni da činimo koliko možmo. Pitanje je da li činimo koliko možemo? Lično mislim da moramo mnogo više činiti i da možemo više učiniti,” smatra muftija Fazlović.

Treba, cijeni muftija tuzlanski, i to kazati da se pogotovo u nekim periodima nastojalo doći do značajnih rješenja kada je riječ o životu ljudi u Srebrenici kako Bošnjaka tako i svih drugih stanovnika, građana Srebrenice, odnosno te općine.

“Ima izvjesnih rezultata i oni su vidljivi ko se zanima za Srebrenicu. To je jedna velika utjeha i veliko ohrabrenje ljudima. Stalo nam je da Srebreničani koji su se vratili budu zadovoljni svojim načinom života, da imaju mogućnost da zadovolje svoje osnovne potrebe, da žive sa svojom djecom. Tamo gdje nema nade za djecu iščezava život. Posebno nam je to važno za Srebrenicu. Važno je to za Podrinje, za cjelokupno naše društvo. Ima faktora koji su čvrsto vezani za Srebrenicu. Valja i to isticati. Napomenuto je da se uz ovu godišnjicu svi angažiramo oko Srebrenice i to je normalno, da se više brinemo o Srebrenici. Ali, Srebrenica treba da bude naša preokupacija sve vrijeme, tokom cijele godine,” cijeni muftija tuzlanski.

Učešće predstavnika Pravoslavne crkve bilo bi ohrabrenje

Kaže da može govoriti u ime Islamske zajednice u BiH. Shodno tome, ističe, nastoje da bdiju od prvoga dana koliko god su više u mogućnosti.

“Nema nijednog džemata, nijedne mahale, da naši službenici nisu 24 sata sa ljudima. Mi smo ponosni na naše imame. Neki od njih nisu rođeni u Srebrenici, ali posvećeni su svojoj misiji, bez izuzetka. Činimo na svakom planu, a zna se šta je ključno pozvanje Islamske zajednice, da putem brojnih programa olakšamo život Srebreničanima. Uloga Islamske zajednice je i stoga važna da motivira, da podstakne mnoge druge. To činimo kontinuirano,” navodi muftija Fazlović.

Imali su, kaže, nedavno vrijedan razgovor s jednim poduzetnikom iz Srebrenice koji ih je upoznao kako je moguće, doista uspjeti okupiti ljude u određenom biznisu, prvenstveno mlade ljude.

“Ljudi su vrijedni i žele da žive od svojih prstiju, svojih ruku i baš nas je taj razgovor osvježio. Također, evo i ovim povodom pozivamo pojedince, institucije da se okrenu Srebrenici svim svojim kapacitetima, da pomognu ljude u Srebrenici. To će nam se svima vratiti na hair, drugačije ne može biti. I moramo i možemo više činiti za Srebrenicu,” istakao je muftija Fazlović.

Zahvalni su, kaže, svima koji dođu na šehitluke u Potočare. Čini mu se, kaže, da možemo govoriti o jednoj posebnoj poruci, važnosti kada tako postupaju, kada to čine ljudi iz vjerskih zajednica, odnosno predvodnici i uglednici iz vjerskih zajednica.

“Svjedoci smo da su Srebrenicu i Potočare posjetili brojni vjerski autoriteti iz svijeta u proteklom periodu. Ukazano je na ono što svi znamo, da predstavnici Pravoslavne crkve to nisu učinili. Nažalost, to kazuje, svjedoči o stanju u kojem mi još uvijek živimo. Ima rezona, ljudskog rezone, da se upravo predstavnici Pravoslavne crkve nađu na tom mjestu. Bili bi smo svi ohrabreni tom gestom,” kaže muftija Fazlović.

Postoji, navodi, solidna saradnja na nivou Međureligijskog vijeća u BiH. Neke inicijative koje su vezane za posjetu stratištima su već realizirani.

“Valja više, izdašnije na tom putu činiti. Mi se nadamo da će doći trenutak kada će i istina zasijati svojim punim sjajem, a svako ljudsko biće bi se moralo radovati istini. Još ne znamo svu istinu o Srebrenici, još ne znamo svu istinu o Potočarima. Imamo i umove koji se iz petnih žila trude da sakriju istinu. Nije to moguće. Istina je jača od toga. Ona će doći na vidjelo. Bit će častan svako onaj ko je doprinio da istina dođe na vidjelo,” poručio je muftija Fazlović.

Tuzlanski muftija rekao je kako želi pohvaliti sve one koji su u proteklom periodu radili da “Marš mira” već postane institucija za sebe u okviru obilježavanja godišnjice Genocida u Srebrenici.

Unapređivanje organizacije i sadržaja Marša mira

“Svake godine imamo osjetan napredak u organizaciji Marša mira. I ove godine će svi uvjeti na toj trasi, na tom putu biti kud i kamo povoljniji. Nadamo se da će to biti poticaj za veći broj ljudi da sudjeluje u Maršu mira. Marš mira je jedna od manifestacija koja će također, u jednom trajnom smislu u budućnosti, doprinositi obilježavanju godišnjice Genocida. Islamska zajednica je od prvoga dana uključena i obavlja svoje poslove u okviru Marša mira. To je toliko zahtjevna organizacija da u njoj moraju mnogi sudjelovati. Sve je dostojnije uključivanje i Bošnjaka i svih drugih u Marš mira. Veoma smo zadovoljni kako se ljudi odnose prema tom simbolu, prema jednom takvom naporu, svojevrsnoj žrtvi kojom se želi identificirati s onima koji su prošli taj put u najvećim mukama, u stradanju,” istakao je muftija Fazlović.

Mogući su, kaže, brojni programi i sadržaji koji će biti od velike koristi za hiljade ljudi koji sudjeluju u “Maršu mira”, pogotovo za one koji manje znaju o karakteru stradanja, Genocidu u Srebrenici, odnosno svim našim prijateljima koji iz cijelog svijeta dođu da sudjeluju u njemu iz skoro svih nacija i zemalja.

“Gledamo u budućnost u vezi sa značenjem Marša mira i radit će se dodatno i mnogo na infrastrukturi, da se olakša i mušku i žensku, i mladom i starom, na tom putu. Edukativni sadržaji su zastupljeni i njih ćemo dodatno uozbiljiti. Islamska zajednica u tom pogledu ima svoju posebnu odgovornost i preuzela je tu odgovornost. Naši predstavnici tih dana imaju samo obavezu da koordiniraju i organiziraju, uključe brojne naše eminentne stručnjake, istoričare i druge eksperte koji mogu dati korisne informacije i vijesti, koji mogu podijeliti sve što oni znaju o toj istini s učesnicima ‘Marša mira’,” naveo je muftija Fazlović.

Nadaju se, kaže, a sada su to hiljade, da će vremenom biti desetine hiljada ljudi koji će sudjelovati u takvom simbolu, takvoj poruci cijelom svijetu – “Maršu mira”.

“Mislim da to već imamo u značajnoj mjeri kao vrijedan eho, kao jedan vrijedan poziv ljudskom rodu da vide svojim očima, da spoznaju svojim umom dokle mogu ljudi sezati u svom nedjelu, u svom neljudstvu, u svom zločinu. I da to može biti opasnost na svakom mjestu zemaljske kugle i da se moramo na Srebrenici opametiti da moramo uzeti ibret i mi ovdje u BiH, u regionu. Ali, genocid u Srebrenici je poruka cijelom svijetu,” poručio je Vahid efendija Fazlović, muftija tuzlanski.