Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović u petak 19. novembra 2021. godine, govorio je hutbu u Džamiji kralj Abdullah u Tuzli. Poruke ove hutbe zasnovane su na značenju ajeta iz sure El-Beled. Muftija Fazlović je istakao kako je jedan od smislova života podići potomstvo i učvrstiti ga u vrijednostima na temelju vjerovanja u jednog Boga i Sudnji dan. Ključni uvjeti za to su život u slobodnoj zemlji, odnosno domovina i sloboda. Čovjek je stvoren s velikom zadaćom a nju nije moguće obaviti bez velikog truda, kazao je muftija Fazlović.

„Trud je prirođen čovjeku, a iskušenja su neizbježna. Zato neka naš trud bude svrhovit, a kušnja novi odraz u našoj odlučnosti. Neka nas takva iskustva učvršćuju na putu koji vodi uzvišenim ciljevima. Najuspješniji je onaj koji se trudi na putu svoga Gospodara pouzdajući se u Njegovu pomoć i razvijajući vlastite sposobnosti. Nema zaloga s plemenitim nijjetom i dubokom sviješću koji se neće isplatiti. S takvom vjerom i sviješću ćemo biti snažni i istrajni bez obzira na brige, brojne izazove i prepreke. Život čovjeka je kao strmi tegobni put kojim se uspinje. Allah, dž.š., pruža čovjeku Svoju pomoć i osposobio ga je da savlada strminu. Tegobni strmi put će jedna generacija, u bilo kojem vremenu i bilo kojoj zemlji, savladati ako postoji spremnost na nesebična djela i odricanje, pravedno postupanje i brigu za ljude (dobročinstvo)“, kazao je muftija Fazlović.

Čovjek ima svoju zasebnu vrijednost ali on ima i svoju vrijednost u kolektivitetu, u džematu, umetu, gradu, zemlji. Na zajedničkom putu ljudi podstiču jedni druge na strpljenje i izdržljivost, jedni druge pokreću i jačaju da se ne uspavaju i postanu nemoćni.

„Naslijedili smo od naših časnih prethodnika naše temeljne tekovine: vjeru, zemlju, jezik, kulturu i tradiciju, ostala dobra s kojima raspolažemo. Naša dužnost je da sve ovo sačuvamo, unaprijedimo i za buduće generacije osiguramo. Nema nikoga od nas ko nije u svom domenu odgovoran. Izazovi su veoma ozbiljni. O njima svakodnevno razgovaramo. Neka naši razgovori budu plodotvorni. Polazimo od vlastite odgovornosti, ali zahtijevajmo i od drugih da prema domovini ispunjavaju svoje obaveze, i to neodložno. Ne oklijevajmo da upozorimo svakog nosioca odgovornosti među nama na njegovu dužnost prema zemlji i narodu. Posebno se to odnosi na one koji su prihvatili da ponesu brigu i odgovornost u politici i vlasti. Vaše pravo kod onih koji vas predstavljaju da svoje poslove odgovorno vrše je veće, kako je to svojevremeno kazao šejh Muhamed Abduhu, od njihovog prava na vlast.

Nemojmo se vraćati unatrag, gledajmo šta ko od nas treba i mora učiniti u ovom času koji je veoma zahtjevan. Pred nama su mnoge mogućnosti. Jačajmo naše institucije u skladu sa zakonima ove zemlje. Budimo uvijek prisebni i razboriti. Cijenimo i poštujmo sve ljude u skladu s našom višestoljetnom bosanskom tradicijom“, poručio je muftija Fazlović.