Kada je Musa, a. s., izvodio svoj narod iz ropstva kod egipatskih faraona, došli su do tačke kada su iza sebe imali silnika s vojskom, a ispred sebe prepreku – more.

Tada su među njegovim narodom zavladali strah, panika i očaj, jer su se našli u bezizlaznoj situaciji.

Musa, a. s., tada im reče: “Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati!”

I pored toga što je pred njim bila velika prepreka (more), a iza njega najmoćniji čovjek svog doba, spreman uništiti ga, Musa, a. s., nije se dao pokolebati: nije sumnjao u Božiju milost i Božiju pomoć.

Svoj optimizam u pozitivan ishod onoga što je snašlo njega i njegov narod crpio je iz čvrstog uvjerenja da Allah ne ostavlja i ne zaboravlja Sebi odane, i da će sigurno ukazati na put spasa onima koji se na Njega istinski oslanjaju.

A onome ko se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onom koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. (Et-Talak, 2-3.)