Majka Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja “Žene Srebrenice” i majka novinara ubijenog u Genocidu u Srebrenici Nihada Ćatića, preselila je na Ahiret u utorak 9. novembra 2021. godine.
Bila kje neumorna aktivistica koja se do posljednjeg daha borila za istinu o Genocidu u Srebrenici. Posmrtne ostatke svog sina, novinara koji je 10. jula 1995. prvi poslao  vijest o padu Srebrenice kao zaštićene zone UN-a, nije pronašla.
Svoj život nakon Agresije na Bosnu i Hercegovinu posvetila je pronalasku posmrtnih ostataka žrtava Genocida u Srebrenici.
Svakog jedanaestog u mjesecu u Tuzli je zajedno s drugim majkama i kćerkama mirno protestirala, tražeći istinu i pravdu.
Preselila je na Ahiret u Sarajevu u Općoj bolnici “Abdulah Nakaš”.