Na sastanku su dogovorene konkretne aktivnosti vezane za pripremu potrebne dokumentacije

U sjedištu Muftijstva tuzlanskog je 7. jula 2014. godine održan sastanak, na kojem je otvoreno pitanje restauracije Behram-begove (Šarene) džamije, te izgradnja stare zgrade Behram-begove medrese na njenoj prvoj lokaciji.

Sastanku su prisustvovali muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, sekretar Muftijstva Muamer Zukić, direktor Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona Benjamin Bajraktarević, direktor Behram-begove medrese i njegovi pomoćnici Ahmed Hatunić, Mehmedalija Čandić i Mensur Husić, glavni imam MIZ Tuzla Ahmed Huskanović, predsjednik MIZ- Tuzla i njegovi saradnici Hasan Spahić, Dženan Rahmanović i Elmedin Avdibašić.

Na sastanku su dogovorene konkretne aktivnosti vezane za pripremu potrebne dokumentacije (zemljišno-knjižne, urbanističko-planske, geološke, geodetske i dr.), njenu analizu i dopunu, kako bi se mogle planirati aktivnosti oko obnove i izgradnje.

Podsjetimo, kompleks Behram-begove džamije i lokacija stare zgrade istoimene Medrese u strogoj gradskoj jezgri stare Tuzle proglašeni su nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2010. godine i njihova obnova će se morati provoditi u skladu s tom odlukom.