Delegacija Odbora Udruženja ilmijje Gradačac i Medžlisa Islamske zajednice Gradačac boravila je u posjeti Udruženju ilmijje. Delegaciju su predvodili glavnim imam Nusret-ef. Kujraković i predsjednik Odbora Udruženja ilmijje Gradačac Mujo-ef. Durmišević.

Delegacija iz Gradačca se tokom sastanka upriličenog u službenim prostorijama Udruženja ilmijje susrela sa Nesib-ef. Hadžićem, predsjednikom Udruženja ilmijje Islamske zajednice, te Edin-ef. Spahićem, sekretarom Glavnog odbora Udruženja ilmijje.

Radni dio sastanka je bio posvećen nastavku kontinuiranih dogovora oko iznalaženja mogućnosti za najboljim oblicima saradnje koji bi bili od obostrane koristi. Teme od interesa su bile vezane za saradnju na polju projekata za imame, razmjene iskustava pri apliciranju za projekte Udruženja ilmijje, te ostala pitanja koja su od posebnog značaja za imamsku misiju.

Predsjednik Nesib-ef. Hadžić je zahvalio članovima Odbora Udruženja ilmijje Gradačac na dolasku i posjeti, istaknuvši kako je upravo ovaj odbor jedan od bolje organiziranijih odbora na nivou BiH.