U subotu, 12. 05. 2018. godine u sali Medžlisa IZ-e Gradačac održan je okrugli sto na temu “Gradačac u 19 stoljeću”. U ime organizatora Medžlisa IZ Gradačac prisutnima se obratio Husein Jukan, predsjednik Medžlisa. Učestvovalo je šest izlagača sa sljedećim temama: dr. Sead Selimović, “Društvene i ekonomske promjene u Gradačcu za vrijeme austro-ugarske uprave (1878-1918)”; dr. Edin Mutapčić, “Gradačac u vrijeme austro-ugarske uprave kroz djela Mustafe Imamovića”; dr. Amir Karić, “Bošnjačka politika: posljedice događaja iz 19. stoljeća”; dr. Šefko Sulejmanović, “Džamije u Gradačcu u 19. stoljeću”;  mr. Kemal Nurkić, “Popis stanovništva Bosanskog Ejaleta
u 19. stoljeću sa osvrtom na Gradačac” i mr. Nusret-ef. Kujraković, “Musalla u Gradačcu”.

Usvojeni su i sljedeći zaključci: a) Istraživanje i proučavanje historije Gradačca u 19. stoljeću nije moguće detaljno uraditi bez uvida u arhivsku građu iz perioda osmanske uprave, b) S obzirom na naučni doprinos Mustafe Imamovića u istraživanju historije BiH, a Gradačca, kao i poklanjnje oko 2000 knjiga, smatramo da pri gradskoj biblioteci ” Alija Isaković” u Gradačcu treba ustanoviti posebno odjeljenje zaostavštine Mustafe Imamovića, te jednu od gradačačkih ulica nazvati po njegovom imenu, c) Pokreće se inicijativa da se valorizira dosadašnji angažman Nusret-efendije u istraživanju i afirmaciji kulturno-historijskog naslijeđa Gradačca i okoline putem brojnih objavljenih radova i organizacije okruglih stolova, tribina i naučnih skupova.

Okrugli sto je organiziran u okviru kulturno-vjerske manifestacije “Dani islamske duhovne kulture” i predramazanskih aktivnosti.