Humanitarna akcija pod nazivom „Dobročinstvom u susret ramazanu – Otvorimo 1000 vrata“ koju je Muftijstvo tuzlansko organizovalo u saradnji sa svim medžlisima sa svog područja, realizovana je u mjesecu redžebu, ša ́banu i ramazanu 1438. H. god, a u nekim džematima nastavljena je i kasnije.

 

Ova akcija je podrazumijevala prikupljanje i podjelu pomoći u svim džematima muftiluka tuzlanskog, u vidu prehrambenih namirnica i higijenskog pribora. Cjelokupna aktivnost se realizrala na nivou džemata, uključujući prikupljanje namirnica, njihovo pakovanje u pakete i podjelu. Vrste namirnica koje su prikupljane, kao i način najave, promoviranja i organizirananja prikupljanja, odvijali su se u skladu sa specifičnostima i mogućnostima svakog džemata. Prikupljene namirnice su pakovane u odgovarajuće i primjerene pakete, nakon čega je organizirana kućna posjeta i uručivanje istih.

Specifičnost ove akcije se ogledala u činjenici da se obavezno organizirala posjeta na kućni prag i otvaranje vrata, te razgovor. U ovom dijelu težište je stavljeno na porodice slabijeg imovinskog stanja, ali i šehidske porodice, te bolesne, iznemogle i starije džematlije.

Akcija je uspješno organizirana u svim medžlisima.

Na području Muftijstva tuzlanskog otvorena su 3.074 vrata i uručeni paketi u vrijednosti od 127.431,00 KM. U ovu akciju su bili uključeni svi, od glavnih imama i imama, predsjednika medžlisa i predsjednika džematskih odbora, kao i svi koordinatori s nivoa medžlisa: za društvenu brigu, rad sa ženskim džematom, mlade i NVO. Akciju je pratio i usmjeravao koordinator za društvenu brigu Muftijstva tuzlanskog Mumin-ef. Mumić.