Jučer je u Rijasetu održan sastanak sa koordinatorima za saradnju sa nevladinim organizacijama. Organizator sastanka bila je Uprava za vanjske poslove i dijasporu.

Na sastanku je razgovarano o važnosti sistemskog pristupa Islamske zajednice kada je riječ o saradnji sa nevladinim organizacijama. Također istaknuta je i važnost poboljšanja i unaprijeđenja komunikacije između Islamske zajednice i nevladinih organizacija posebno kada je riječ o zajedničkim projektima i udruživanja snaga za dobrobit svih građana.

Jučerašnji sastanak je bio prvi sastanak sa koordinatorima za rad sa nevladinim organizacijama  sa svih osam muftijstava. Na zahtjev Uprave za vanjske poslove i dijasporu muftijstva su odredila koordinatore koji će se na nivou svog muftijstva baviti pitanjem saradnje sa nevladinim sektorom. Koordinatori će u narednom periodu raditi na formiranju svojih timova i koordinatora na nivou medžlisa.

Sastanku su u ime Uprave za vjerske poslove prisustvovali Medina Mehmedović-Mulalić, stručna saradnica za odnose sa nevladinim organizacijama u Upravi za vanjske poslove i dijasporu, te šef Odjela za odnose sa nevladinim organizacijama i političkim partijama Zijad ef. Ljevaković, a među koordinatorima su bili: Almir Hodžić (Banja Luka), dr. Hajrudin Hodžić (Bihać), Dženan Imamović (Goražde), Ilhan ef. Puce (Mostar), Rijad ef. Delić (Sarajevo), Rešad ef. Lendo (Travnik), zatim dr. Mensur Husić (Tuzla) i Nihad Durmić (Zenica).

Modeli i načini rada  sa nevladinim sektorom utemeljeni su na Platformi o saradnji Islamske zajednice sa organizacijama islamskog određenja koje djeluju u BiH. Platformu je Rijaset IZ usvojio u decembru 2013. godine i od tada se aktivno kroz organizacione jedinice Rijaseta radi na sistemskom pristupu ovom pitanju. Formiranje tima koordinatora na nivou muftijstava važan je korak za dalji sistemski rad  i pristup na ovom polju.

U ime Muftijstva tuzlanskog sastanku je prisustvovao dr. Mensur Husić