U četvrtak 13.1.2022. godine u Behram-begovoj medresi je održan seminar za profesore. Seminaru je prisustvovao i muftija tuzlanski Vahid-ef.Fazlović, koji se obratio profesorima prigodnom besjedom.

Na temu Jačanje psiho-socijalnih kompetencija adolescenata oslabljenih online nastavom govorio je dr. Mevludin Hasanović s Klinike za psihijatriju UKC-a u Tuzli, dok je drugi predavač bio profesor Mustafa Spahić, koji je govorio o temi Međuljudski odnosi kao temelj uspješnog odgojno-obrazovnog procesa.

Dan poslije, u petak 14.1.2022. godine, održan je seminar za osoblje u službama održavanja, higijene i tehničkih poslova Medrese. Direktor Ahmed Hatunić je govorio o temi Radna i poslovna etika, Azra Fazlović o temi Žena muslimanka – fetve i propisi, a Bekir Šabić o Odgojnoj dimenziji islamskih šartova.