Redovna sjednica Muftijstva tuzlanskog održana je u petak, 5. juna 2020. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Na sjednici je analizirana dosadašnja realizacija Plana rada Muftijstva tuzlanskog za 2020. godinu, te su izvršene njegove izmjene i dopune s obzirom na okolnosti u kojima je Muftijstvo radilo tokom  prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Članovi Muftijstva tuzlanskog razgovarali su o programu vjerskog obilježavanja 25. godišnjice Genocida nad Bošnjacima Sigurne zone UN-a Srebrenica iz jula 1995. godine, u okviru kojeg će i ove godine biti obavljeni dženaza-namaz i drugi ibadeti, a u skladu s ranije donesenom fetvom Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Razmatrana je informacija o realizaciji ramazanskih aktivnosti i aktivnosti u okviru programa obilježavanja “Dana džamija“ na području Muftiluka, kao i informacija o radu kancelarija/savjetovališta za brak i porodicu u medžlisima Muftijstva tuzlanskog.

Tokom sjednice su razmatrana i druga pitanja iz domena rada Muftijstva.
Sjednici su prisustvovali rukovodioci službi Muftijstva dr. Sead Seljubac, Muamer Zukić i Muhamed Bilajac, te sekretar Muhamed Hasanspahić.