U srijedu, 21. oktobra u organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH održan je radno-konsultativni sastanak sa odgovornim osobama, voditeljicama kancelarija i članovima stručnih timova za realizaciju projekta „Savjetovalište/Kancelarija za brak i porodicu“ pri medžlisima.

Implementacija pilot-projekta „Savjetovalište/Kancelarija za brak i porodicu“ počela je u februaru/martu ove godine otvaranjem kancelarija pri centralnim medžlisima muftijstava i većim medžlisima u kojima je izražen interes za ovu vrstu podrške porodici i članovima Islamske zajednice.

O realizaciji Projekta razgovarano je sa predstavnicima savjetovališta/kancelarija iz medžlisa Sarajevo, Tuzla, Bihać, Zenica, Goražde, Travnik, Mostar, Brčko, Živinice i Puračić

Sastanak je otvorila dr. Safija Malkić, šef Odjela za brak i porodicu sa osvrtom na period februar-septembar, odnosno prvu fazu Projekta.

O potrebi unapređenja segmenta rada sa mladim, budućim bračnim parovima, supružnicima i članovima porodice unutar institucija Islamske zajednicu, temeljeno na informacijama i rezultatima ankete Uprave za vjerske poslove o najvećim izazovima danas, govorio je Ismail-ef. Smajlović, direktor Uprave za vjerske poslove.

Izlaganje na temu „Osnove bračnog savjetovanja“ imao je mr. Elharun Selimović, klinički psiholog, psihoterapeut i supervizor koji je takođe ukazao na značaj pokretanja projekta savjetovališta za brak i porodicu pod okriljem Islamske zajednice u vremenu sve očitije erozije dviju najznačajnijih institucija, braka i porodice te brzog povećanja razvoda brakova u Bosni i Hercegovini.

U nastavku sastanka učešće u diskusiji uzeli su članovi stručnih timova i voditeljice kancelarija te iznijeli informacije, iskustva, analize prve faze Projekta kao i prijedloge i planove za nastavak rada proizišle iz analize potreba i zahtjeva korisnika usluga savjetovališta/kancelarija za brak i porodicu sa područja njihovih medžlisa.

Shodno diskusijama i prijedlozima učesnika, završnih razmatranja dr. Malkić i direktora Smajlovića  sastanak je završen zaključkom da je potrebno, zbog evidentnog interesa za Projekat, krenuti u drugu fazu Projekta, te uvođenjem novih sadržaja pružiti kvalitetniju uslugu korisnicima i unaprijediti rad savjetovališta/kancelarije za brak i porodicu zbog dobrobiti članova bračnih i porodičnih zajednica.