Predstavnici Muftijstva tuzlanskog prisustvovali su godišnjim sjednicama skupština medžlisa Muftiluka tuzlanskog, koje su održane tokom januara i februara 2020. godine.
Sjednicama skupština, u ime Muftijstva, prisustvovali su: Muhamed Bilajac, Muamer Zukić, Muhamed Hasanspahić i Samir Buljubašić.
Pored ostalih materijala, na skupštinama su razmatrani i usvajani sljedeći dokumenti medžlisa: izvještaji o radu za 2019. godinu, planovi rada za 2020. godinu, izvještaji o izvršenju budžeta za 2019. godinu i budžeti za 2020. godinu.
Ocjenjeno je da su ove važne aktivnosti u medžlisima provedene uspješno.