MIZ Tuzla

Redovna sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Tuzla održana je u utorak, 26. februara u Kulturno-obrazovnom centru Tušanj-Slatina.

Sjednici je prisustvovao Muamer Zukić, rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove Muftijstva tuzlanskog, koji se ovim povodom i obratio članovima Skupštine.

Sjednicom je predsjedavalo radno predsjedništvo u sastavu mr. sci. Ibrahim-ef. Softić, predsjednika, dr. Omer Nakičević, zamjenik predsjednika i mr.sci. Dženan Rahmanović, sekretar Medžlisa.

Tokom Skupštine prezentirani su godišnji izvještaji o radu Službi Medžlisa Tuzla za 2018. godinu sa općim smjernicama za rad u 2019. godini.

Izvještaj o radu Vjersko-prosvjetne službe prezentirao je glavni imam hafiz Ahmed-ef. Huskanović. Rad Izvršnog odbora u proteklom periodu prezentirao je predsjednik Izvršnog odbora prof. dr. Amir Karić, dok je o realizovanim aktivnostima i poslovima Administrativno-pravne službe govorio sekretar mr. Dženan Rahmanović. Finansijski izvještaj članovima Skupštine podnijela je šefica Finansijsko-računovostvene službe Azra Kovačević.

Nakon izlaganja, razmatranja i diskusija jednoglasno su usvojeni Izvještaji za prethodnu godinu, a potom i Planovi za tekuću godinu.

Tokom sjednice je posthumno dodjeljeno priznanje dugogodišnjem članu Izvršnog odbora Medžlisa Tuzla Jusufu Ališehoviću. Priznanje porodici je uručio predsjednik prof. dr. Amir Karić.

MIZ Brčko

U sali za sastanke Medžlisa Islamske zajednice Brčko, u nedjelju 24. februara 2019. godine, održana je prva radna sjednica novog saziva Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Brčko.

Sjednicu je, učenjem ajeta Časnog Kur'ana, otvorio Islam-ef. Hrnjić a potom se pristupilo izboru predsjedavajućeg a za kojeg je jednoglasno izabran profesor Rizo Čivić.

Sjednici je prisustvovao Muhamed Hasanspahić, sekretar Muftijstva tuzlanskog, koji se ovim povodom i obratio članovima Skupštine.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen a potom se pristupilo analizi izvještaja o radu Medžlisa Brčko za proteklu godinu koji je dobio pozitivnu ocjenu i jednoglasno usvojen.
Nakon većeg broja diskusija prisutnih delegata usvojen je i budžet za 2019. godinu kao i opće smjernice za rad Izvršnog odbora Medžlisa Brčko čime je i završeno ovo zasjedanje.

MIZ Kladanj

Redovna Skupština Medžlisa Islamske zajednice Kladanj održana je 23. februara 2019. godine u prostorijama mekteba kod Hadim Ali-pašine džamije.

Sjednici je prisustvovao Sead-ef. Seljubac, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog, koji se ovim povodom i obratio članovima Skupštine.

Prisutnim članovima Skupštine obratio se glavni imam Asim-ef. Esmić. Izabrano je radno predsjedništvo u sastavu: Šaban Kadrić, predsjednik i Avdo Pašalić, član. Bejazit Spahić je vodio zapisnik ove Skupštine.

Izvještaj o radu vjersko-prosvjetne služne i sektora Medžlisa prezentovao je glavni imam Asim-ef. Esmić. Izvještaj o radu administrativno-pravne službe članovima Skupštine predočio je prof. Džihad Kovačević, predsjednik Medžlisa u prošlom mandatu. Prof. Kovačević je dao poseban osvrt na započete projekte u prethodnom periodu.

Izvještaj o finansijskom poslovanju Medžlisa u 2018. godini detaljno je iznio Almedin-ef. Omerović, koji je u prethodnom periodu vodio knjigovodstvenu službu Medžlisa.

Izvještaji o radu su jednoglasno usvojeni od strane članova Skupštine uz sugestije i prijedloge za poboljšanje stanja na području Medžlisa.

Na Skupštini je jednoglasno usvojen i budžet Medžlisa Islamske zajednice Kladanj za 2019. godinu.

MIZ Zvornik

Skupština Medžlisa Islamske zajednice Zvornik u novom sazivu je održala svoje prvo radno zasijedanje u nedjelju 24. februara 2019. godine.

Za predsjednika radnog predsjedništva izabran je Omerović Salih, a za zamjenika Grahić Emir.

Sjednici je prisustvovao Samir Buljubašić, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove Muftijstva tuzlanskog, koji se ovim povodom i obratio članovima Skupštine.

Takom rada članovi Skupštine su razmatrali i usvojili: Izvještaj o radu Medžlisa u 2018. godini, Izvještaj o poslovanju u 2018., Plan rada za 2019. i budžet za 2019. godinu.