Savjetovalište za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Tuzla, u saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini, pod pokroviteljstvom World Vision Bosne i Hercegovine i Unicef-a danas je organizovalo interaktivni seminar “Zdravo, porodico“.

Seminar koji je održan u Centru za mlade Tušanj okupio je predstavnice Odjela za brak i porodicu sa područja Muftijstva tuzlanskog, Medžlisa Tuzla, te predstavnice različitih institucija, nevladinih i humanitarnih organizacija, društveno aktivne žene i djevojke, kao i aktivistice tuzlanskih džemata i odjela.

Cilj ovog interaktivnog susreta je ojačati svijest o ulozi porodice i žene u odgovorima na pandemiju, ali i sve one pojave koje su vezane za čuvanje zdravlja, porodicu, odnose unutar i van nje koje su došle poslije aktivnog vala pandemije.

Izlagači na seminaru bile su dr. Safija Malkić, voditeljica Odjela za brak i porodicu Rijaseta Islamske zajedice u Bosni i Hercegovini, dr. Nera Žigić, specijalista psihijatrije, mr. Amra Sinanović, pedagog/psiholog i mr. Edina Ikinić, pegadog/psiholog.

O detaljima projekta prisutne je upoznala dr. Melika Arifhodžić, stručna saradnica za saradnju sa državnim institucijama u Međureligijskom vijeću koja je je pohvalnim istakla činjenicu da se u okviru seminara govori iz znanstvene i iskustvene perspektive, te dodala da su ovakve vrste projekata značajne jer nude razmjenu iskustava i šire sagledavanje stvarnog stanja na terenu. Moderator seminara bila je voditeljica tuzlanskog savjetovališta Elmedina Osmić Brzović.

O temi pandemije i post-pandemijskoj fazi govorilo se sa aspekta teologije, medicine, pedagogije i psihologije. Izlagači su kroz stručna izlaganja, podijelili i neke segmente ličnih iskustava kroz koja su prolazili u radu, okruženju i porodicama što ih je dodatno povezalo sa učesnicama seminara i dalo jasniju sliku da je svaki pojedinac bio izložen ovom izazovnom periodu i na profesionalnom, ali i ličnom planu.

Dr. Malkić je istakla da se ovakvim projektima nastoji učvrstiti i proširiti znanje o potrebama odgovora na pandemiju, još jednom podvući stav Islamske zajednice, kao i općenito teološkog aspekta odgovora na pandemije i zaraze, medicinske osnovanosti zaštite putem vakcinacije, odnosa prema članovima porodice i šire društvene zajednice u vremenima dok traje pandemija, pristupa prema djeci, ali i našeg odnosa prema okruženju i nama samima nakon pandemije.

U bloku diskusije učesnice su uzele aktivno učešće govoreći o iskustvima, ali i otvarajući neka pitanja koja dolaze kao posljedica pandemije, te direktno utiču na porodicu, njene članove, ali i zajednicu u cjelini.

Iskazana je opredijeljenost da se o ovoj temi govori i ubuduće s ciljem podrške porodici i jačanju njenih kapaciteta, te prevenciji i smanjenju izazova koji dolaze kao posljedica pandemije.