Takmičenje iz predmeta Islamska vjeronauka u školama na području Podrinja i Posavine održana su u subotu, 4. marta 2023. godine.

Na regionalno takmičenje iz predmeta Islamska vjeronauka kandidiraju se takmičari prema propozicijama Muftijstva tuzlanskog. Domaćin regionalnog takmičenja, 18. marta ove godine, će biti JU Behram-begova medresa u Tuzli.

U četvrtak, 2. marta 2023. godine, održano je takmičenje u gradovima i općinama Tuzlanskog i Posavskog kantona. Prema kalendaru Odjela za obrazovanje takmičenje u školama Brčko distrikta održano je 25. februara 2023. godine.