Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftijstvo tuzlansko organizirali su u srijedu 8. decembra 2021. godine savjetovanje o vakufima.

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović u svome obraćanju je istakao našu obavezu da stalno brinemo o vakufima, čuvamo ih i unaprjeđujemo. Kazao je da su iznimno važni ovakvi susreti na kojima se razgovara o svim aspektima naše odgovornosti i obavezama prema vakufu.

Direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović i Huso Salihović, rukovodilac odjela za pravne, ekonomske i opće poslove Vakufske direkcije, predstavili su najvažnije projekte, iskustva u upravljanju vakufima, te procedure prilikom upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.

Diskutovano je i o potrebi izmjene normativnih akata koja uređuju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.

Savjetovanju koje je održano u Tuzli, prisustvovali su rukovodioci službi Muftijstva tuzlanskog, glavni imami, predsjednici i sekretari medžlisa, te direktori ustanova Islamske zajednice na području Muftiluka tuzlanskog.