Projektna vrijednost radova je 88.665,15 KM. Sredstava su obezbijeđena iz Fonda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini namijenjenog za finansiranje i sufinansiranje projekata sanacije šteta od klizišta i poplava na području Bosne i Hercegovine

U uredu načelnika Općine Sapna u utorak 16. juna ove godine potpisan je Sporazum o sanaciji klizišta u naselju Jukići, koje se nalazi na području ove općine.

Sporazum su potpisali muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i Ismet Omerović, načelnik Općine Sapna.

Projektna vrijednost radova je 88.665,15 KM. Sredstava su obezbijeđena iz Fonda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini namijenjenog za finansiranje i sufinansiranje projekata sanacije šteta od klizišta i poplava na području Bosne i Hercegovine.

Sanacijom ovog klizišta sačuvat će se nekoliko kuća od rušenja, a koje su direktno ili indirektno ugrožene.

Sporazumom je definirano da će Općina Sapna osigurati kompletnu projektnu i tehničku dokumentaciju, u skladu sa zakonom, potrebnu za izvođenje radova na klizištu, te provesti proceduru izbora izvođača radova. Praćenje realizacije ovih aktivnosti vršit će Medžlis Islamske zajednice Zvornik.

Ovom prilikom načelnik Omerović se zahvalio Islamskoj zajednici na ovoj vrijednoj donaciji izrazivši nadu da će radovi, nakon provedenih procedura, početi najkasnije za dvadesetak dana. Podsjetio je da je šteta od klizišta na području ove općine iznosila oko 16 miliona KM.

Muftija Fazlović je kazao da je Islamska zajednica, nakon prošlogodišnjeg stanja prirodne nepogode, formirala Fond iz kojeg se finansiraju projekti sanacije šteta od klizišta i poplava na području Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da se i ove godine nastavljaju aktivnosti prikupljanja sredstava u Fond, iz kojeg su do sada upućivana sredstva u najkritičnija područja, od kojih je, svakako, i područje općine Sapna. Izrazio je nadu da će ova pomoć koristiti džematlijama, te da će, ukoliko bude mogućnosti, Islamska zajednica nastaviti s pružanjem podrške ugroženima.

sapna ugovor 151