Hamzalija Okanović, direktor Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS iz Doboj Istoka sa svojim saradnicima 23. maja ove godine posjetio je muftiju tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića.

Tokom razgovora predstavnici EMMAUSA izvijestili su muftiju Fazlovića o dosadašnjim aktivnostima ove nevladine organizacije, kao i planovima i projektima za naredni period. Još jednom je istaknuta važnost rada ovoga udruženja, te je pružena je podrška njihovim brojnim aktivnostima socijalnog i humanitarnog karaktera, rada sa mladima, projektima prema jetimima, kao i njihovim aktivnostima koje su usmjerene prema povratnicima u Srebrenici.