Promocija knjige Islamska apologetika Abdurahmana Adila Čokića autora Vahida-ef. Fazlovića, muftije tuzlanskog, održana je u ponedjeljak 23. maja u Tuzli. O knjizi su govorili dr. Ismet Bušatlić, dr. Enes Karić i dr. Adnan Jahić, a organizatori promocije su bili Behram-begova medresa u Tuzli, Medžlis Islamske zajednice Tuzla i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Knjiga Islamska apologetika Abdurahmana Adila Čokića autora Vahid-ef. Fazlovića, muftije tuzlanskog, kako su istakli promotori, na odličan način opisuje pojavu, djelo i djelovanje Abdurahmana Adila Čokića. Njome se skreće pažnja na bosanskohercegovačko muslimansko akaidsko mišljenje između dva svjetska rata.

Abdurahman-ef. je jedan od prvih bosanskih učenjaka koji su o vjerskim pitanjima pisali isključivo latinicom, na maternjem jeziku, a knjigom Islam i opsežnom studijom Muhammed alejhiselam, te velikim brojem ostalih radova, značajno doprinosi razvoju muslimanske spoznajno-kritičke nauke i afirmaciji bosansko-muslimanskog duhovnog i kulturnog identiteta u novoj društvenoj stvarnosti, ističe muftija Fazlović.

Ukupno Čokićevo djelo sadrži jedanaest knjiga i brošura, od kojih su četiri neobjavljenje te više desetina neobjavljenih radova, kao i prevodilačke radove. Ovako impozantan spisateljski rad ovog tuzlanskog alima uklučuje među najplodnije islamske autore njegovog vremena.

„Porodica Čokić obilježila je svojim porijeklom dokle smo stigli, a svojom mišlju dokle smo dobacili u tumačenju islama. Čokići su znali ko su i znali su u tom prelaznom vremenu šta im je raditi, pa su to i činili u različitim poljima. Ovo je knjiga o čovjeku koji je razumijevao društvene promjene, tokove i procese, te turbulencije sa kojima su se susretali muslimani i islamska misao nakon Osmanskog carstva˝“, kazao je dr. Ismet Bušatlić.

Upravo je najvažnija uloga Abdurahmana Adila Čokića u tome što je on važne klasične akaidske teme saopćio jezikom i izrazio terminima i jezičkim sadržajima koji su čitani jasno u bosanskom jeziku.

Uz jezičku osobenost i razliku diskursa koja je vidljiva po tome da on brani islam na planu vjere i vjerovanja, njegova djela posebna su i po tome što nose “epohalnu patinu“ iz koje čitamo duhovno raspoloženje vremena, naslove debata koje su vođene, snalaženje islamskih autora da udovolje potrebama vremena u kontekstu sve izraženijeg nastupa svjetskih ideologija u trećoj i četvrtoj deceniji XX stoljeća, kaže dr. Enes Karić

˝U njegovim djelima vidljivo je kako je Islamska zajednica stasavala. Abdurahman Adil Čokić je bio školovan, i temeljito se bavio islamskim naukama i tumačenjem Kur´ana, ali nije bio ni isključivo za islamsku tradiciju, niti za islamski modernizam, nego je težio njihovoj sintezi. Porodica Čokić uređivala je ´Hikmet´ od 1929. do 1936. godine, a ova knjiga doprinijet će da se vidi jedna od najznačajnijih tuzlanskih porodica˝, ističe dr. Karić.

Abdurahman-ef. je nesporno bio protagonist i pobornik klasične islamske učenosti ali je nerijetko manifestirao sklonost da, u duhu hanefijske tradicije, poseže za uslugama akla, razuma i vlastite prosudbe, naročito kada su mu činjenice savremenih nauka išle u prilog, kazao je dr. Adnan Jahić. 

„On je pripadao širokoj grupaciji bosansko-muslimanskih prosvjetitelja prve polovine dvadesetog stoljeća, koji su zastupali svoja gledišta u Beharu, Gajretu, Zemanu, Novom vijeku, Novom beharu,  dok ga njegov pristup i njegove ideje smještaju negdje između tradicionizma i vjerskog modernizma. Negdje između alima poput Sejfulaha Prohe i  Husnija Numanagića s jedne, odnosno Ajnija Bušatlića i Džemaludina Čauševića s druge strane“, kazao je dr. Jahić.

Izdavač knjige Islamska apologetika Abdurahmana Adila Čokića je Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH El-Kalem. Ovu knjigu autor, muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, je bazirao na obimnoj literaturi koja podrazumijeva: 26 primarnih i 58 sekundarnih izvora, te 24 novine, časopisa i ostale periodike. U prilogu knjige nalazi se izuzetno vrijedna Bibliografija radova Abdurahmana Adila Čokića gdje su navedeni naslovi njegovih djela u rukopisu (4 knjige i 11 članaka) i objavljena djela (7 knjiga i brošura, 29 članaka i 5 prijevoda). 

{gallery}2405160{/gallery}